"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samarbeta med oss

På NMD sker samarbeten med lärare, skolor, kommuner och myndigheter både inom forskning och utbildning.

Våra lärare och forskare är omtyckta föreläsare och fortbildare, och anlitas ofta av skolor, studieförbund, konferensanordnare och kommuner för att föreläsa eller leda workshops, exempelvis via Forskning à la carte (se nedan). Våra lärare är också en del av Kunskapsveckan, en kostnadsfri lärarfortbildning, som anordnas varje år under vecka 44.

Forskningen på vår institution är tillämpningsinriktad i meningen att den syftar direkt eller indirekt till att stödja utvecklingen av lärande, undervisning, läromedel, prov, styrdokument, etc.

Vi har nära samarbete med flera av regionens skolor och förskolor då flera, både extern- och internfinansierade, projekt är praktiknära och innefattar både forskning och utvecklingsarbete. Lärarhögskolan i Umeå har under många år finansierat denna typ av forskningsprojekt och är nu även aktiv i försöksverksamheten ULF (se nedan).

För mer information:

Karolina Broman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 81
Johan Lithner
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 08
Torulf Palm
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 22
Kunskapsveckan

Konferens för skolans personal och ledare under vecka 44.

Skolsamverkan ULF

Syftet är att utveckla modeller för praktiknära forskning och utveckling i samverkan mellan akademi och skola.

Senast uppdaterad: 2020-02-27