"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska

  • Antal högskolepoäng 75 hp
  • Studietid 1,25 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2023

Du som läser till distriktssköterska vid Umeå universitet brinner för att arbeta med omvårdnad och folkhälsoarbete. Som distriktssköterska kommer du att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera åtgärder för att bygga hälsa och förebygga sjukdom. Du möter patienter i alla åldrar med varierande hälso- och sjukdomstillstånd inom primärvård, skolhälsovård eller hemsjukvård.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

Distriktssköterskor arbetar med att främja hälsa i alla åldrar, förebygga sjukdomar och att uppmärksamma och förebygga hälsorisker i människors närmiljö och i samhället. I programmet fördjupas kunskaper, färdigheter och professionellt förhållningssätt som distriktssköterska. Det kan handla om att kunna utföra de praktiska momenten i omvårdnaden av patienten och att uppmärksamma och agera utifrån förändringar i hälsotillståndet.

Ett självständigt arbete

Arbetet som distriktssköterska ställer stora krav på förmåga till självständigt arbete, vetenskapligt förhållningssätt, mångkulturellt kunnande och professionellt ansvar. Undervisningen bedrivs därför enligt ett problemorienterat arbetssätt och innehåller grupparbeten, föreläsningar, seminarier, färdighetsträning och praktik.

I slutet av utbildningen skriver du ett examensarbete.

Distans med fysiska träffar

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Undervisningen sker i huvudsak på distans, och med cirka 10-12 träffar à 3-5 dagar i Umeå.

VFU – verksamhetsförlagd utbildning

Även om den teoretiska delen av utbildningen sker på distans, kommer du att ha större delen av din VFU på olika orter i Västerbotten. Möjlighet finns att efterfråga VFU på hemorten. Det går dock inte att garantera att platser finns.

Studera utomlands

Att läsa delar av utbildningen i ett annat land än Sverige ger bra erfarenheter för framtida jobb. Du har flera alternativ att välja mellan – du kan åka både som utbytesstudent och som så kallad "free-mover".

Programöversikt

Efter utbildningen

Tillgången på distriktssköterskor väntas öka men inte i den utsträckning som behövs för att möta efterfrågan de närmaste tio åren. Det beror bland annat på kommande stora pensionsavgångar som inte kommer att kunna fyllas av antalet nyexaminerade.

Vanliga jobb

Distriktssköterskan arbetar inom många verksamhetsområden och vårdformer där arbetsuppgifterna kan vara mycket skiftande, till exempel inom:

  • barnhälsovård
  • elevhälsa
  • mottagningsverksamhet
  • hemsjukvård

Studera vidare

Utbildningen ger behörighet att söka forskarutbildning.

Anmälan och behörighet

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs: Svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 185 500 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-V3006

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 mars 2023. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för omvårdnad