"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska

  • Antal högskolepoäng 75 hp
  • Studietid 1,25 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2024

Brinner du för att arbeta med omvårdnad, folkhälsoarbete och människor så är detta ett program för dig. Som distriktssköterska kommer du att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera åtgärder för att främja hälsa och förebygga sjukdom. I ditt arbete kommer du att möta personer i alla åldrar med varierande hälso- och sjukdomstillstånd inom primärvårdens mottagningar och barnhälsovård eller kommunens elevhälsa eller hemsjukvård. En stor del av kurserna ges på distans.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

Arbetet som distriktssköterska ställer stora krav på förmåga till självständigt arbete, vetenskapligt förhållningssätt, mångkulturellt kunnande och professionellt ansvar.  Distriktssköterskor arbetar med att främja hälsa i alla åldrar, förebygga sjukdomar och att uppmärksamma och förebygga hälsorisker i människors närmiljö och i samhället. Distriktsköterskan har en viktig roll som kunskapsförmedlare. Genom att undervisa och ge egenvårdsråd till patienter och närstående bidrar de till att främja hälsa och välbefinnande. Du kommer att samarbeta med andra yrkesgrupper som läkare, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och psykologer/kuratorer m.fl.

I programmet fördjupas kunskaper, färdigheter och professionellt förhållningssätt som distriktssköterska. Det kan handla om att kunna utföra de medicinska och praktiska momenten i omvårdnaden av patienten och att uppmärksamma och agera utifrån förändringar i hälsotillståndet.

Föreläsningar, arbete i grupp och seminarier

Undervisningen bedrivs enligt problembaserat arbetssätt och växlar mellan föreläsningar, grupparbeten, case, seminarier samt klinisk färdighetsträning och praktik. Du kommer att ha fortlöpande kontakt med lärare i kurserna men dina studier bygger även på självstudier, egen reflektion och förmåga till problemlösning då studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande.

Undervisningen sker i huvudsak på distans men cirka 10–12 träffar à 3–5 dagar, kommer att vara på campus, Umeå universitet eller på kliniskt träningscentrum, Clinicum Betula, Norrlands universitetssjukhus.

Klinisk bedömning

I programmet ingår kursen klinisk bedömning riktat till distriktssköterskans verksamhetsområde. I kursen får du fördjupa dig i att utföra kliniska bedömningar och praktiska moment som också examineras i syfte att kunna värdera, bedöma, åtgärda och utvärdera patienters hälsosituation.  

Läkemedelsbehandling

I programmet ingår kursen Läkemedelsbehandling och förskrivningsrätt för sjuksköterskor som också går att söka som fristående kurs. Kursen omfattar farmakologi och farmakoterapi samt omvårdnadsaspekter relaterade till läkemedelsbehandling. Efter genomgången kurs har du behörighet att förskriva läkemedel som förskrivningsrätten omfattar samt utprovning och förskrivning av olika hjälpmedel.

Teori blir till praktik under andra terminen

Vi tror på att kombinera teori och praktik. Redan i andra terminen kommer du att få träna dina teoretiska kunskaper i praktiken genom verksamhetsförlagd undervisning (VFU, sammanlagt 10 v) inom distriktsköterskans huvudområden fördelade på hälsocentral inklusive barnhälsovård, elevhälsa och hemsjukvård. Även om den teoretiska delen av utbildningen sker på distans, kommer du att genomföra större delen av din VFU på olika orter i Västerbotten.

Examensarbete

I slutet av utbildningen skriver du ett examensarbete inom huvudämnet omvårdnad men som rör distriktssköterskans verksamhetsområde och som även ger dig en magisterexamen.

Studera gärna i ett annat land

Att läsa delar av utbildningen i ett annat land än Sverige ger bra erfarenheter för framtida arbete.  Du har flera alternativ att välja mellan – du kan åka som utbytesstudent eller ordna dina utlandsstudier på egen hand.

Möt våra lärare

Att ha bra och engagerade lärare under studietiden betyder mycket. Vi har många kompetenta lärare vid programmet med erfarenhet av arbete vid hälsocentral och barnhälsovård men också inom elevhälsa och hemsjukvård. Några av lärarna har även en förenad anställning, vilket innebär att de är verksamma i primärvården en viss tid av sin tjänstgöring.

Programöversikt

Efter utbildningen

Yrkesexamen till distriktssköterska

Grattis, som distriktsköterska finns goda framtidsutsikter. Yrkesexamen till distriktsköterska ligger till grund för legitimation som Socialstyrelsen utfärdar.

Stora chanser till jobb

Arbetsmarknaden ser ljus ut med stora valmöjligheter eftersom tillgången på distriktssköterskor väntas öka men inte i den utsträckning som behövs för att möta efterfrågan de närmaste tio åren. Det beror bland annat på kommande stora pensionsavgångar som inte kommer att kunna fyllas av antalet nyexaminerade. Som legitimerad distriktsköterska kan du arbeta inom såväl offentlig som privat driven verksamhet, inom många verksamhetsområden och vårdformer. Detta gör att du har möjlighet att ha mycket varierande arbetsuppgifter efter din utbildning såsom barnhälsovård, elevhälsa, hemsjukvård, distriktssköterskemottagning samt andra specialistmottagningar som diabetes, astma/kol, hjärtsvikt, inkontinens mfl.

Spetsa din CV med att studera vidare

När du är klar med din utbildning har du behörighet att söka masterprogrammet eller tom forskarutbildning. Kanske det kan vara någonting för dig?

Anmälan och behörighet

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs: Svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 185 500 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-V3006

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 mars 2024. Du kan inte längre anmäla dig.

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för omvårdnad