Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 3 april 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskargrupper vid fysioterapi

Vid avdelningen för för fysioterapi finns tre övergripande forskningsområden, som i sin tur kan bestå av olika forskargrupper, forskare och forskningsprojekt.

Forskargrupper

Fysisk aktivitet och fysisk förmåga vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL
Gruppen består av fysioterapeuter, ingenjörer, läkare och informatiker. Vi undersöker effekter av olika interventioner, för närvarande främst med...
U-motion lab
Rörelsekontroll efter stroke - kliniska och laboratoriebaserade utfallsmått och i relation till funktionell hjärnavbildning. U-motion lab