Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskargrupper vid fysioterapi

Vid avdelningen för för fysioterapi finns tre övergripande forskningsområden, som i sin tur kan bestå av olika forskargrupper, forskare och forskningsprojekt.

Forskargrupper

Amyloidoscentrum
Transtyretinamyloidos är en dödlig systemisk sjukdom som orsakas av inlagring av proteintrådar (amyloid) i kroppens organ. Amyloiden bildas av...
André Nyberg
Fysisk förmåga över livsspannet (PAL)
Charlotte Häger
Rörelsekontroll efter stroke - kliniska och laboratoriebaserade utfallsmått och i relation till funktionell hjärnavbildning. U-motion lab
CLISTER - Clinical Surgical Trials Epidemiological Research
CLISTER - Clinical Surgical Trials Epidemiological Research
Forskningsämne: Klinisk medicin
Gastrosektionen
Gastrosektionen vid Norrlands universitetssjukhus bedriver klinisk forskning kring leversjukdomar, inflammatorisk tarmsjukdom, funktionella...
Gunilla Stenberg
Genus, arbetsliv och psykosocial hälsa (GAP)
Ingeborg Nilsson
UME-ACT Aktiviteter bland äldre
Jonas Sandlund
Forskningen syftar till att mäta, förstå och förklara människans fysiska kapacitet och rörelsekontroll vid neuromuskuloskeletala funktionsnedsättni...
Karin Wadell
Gruppen består av fysioterapeuter, ingenjörer, läkare och informatiker. Vi undersöker effekter av olika interventioner, för närvarande främst med...
Norrland Observatory for Equity in Health and Health Care
Här kan du läsa mer om Norrland Observatory for Equity in Health and Health Care
Patrik Danielson
Forskargruppen studerar framförallt mekanismer för sårläkning och ärrbildning, främst i ögats hornhinna, men även mekanismer för vävnadsnedbrytning...
SFO-V
SFO-V är ett samarbete mellan Umeå universitet och Karolinska institutet.
Tät.nu – eHälsa för prevention, självbehandling och behandling inom vården vid urininkontinens
Urininkontinens är ett komplext och kostsamt folkhälsoproblem som kan påverka livskvaliteten betydligt. Två av tre förbättras eller blir bra på...
U-CHEC
U-CHEC är ett multidisciplinärt samarbete inom fakulteten.
Virus i övre luftvägarna
I detta projekt kartlägger vi humant papillomvirus (HPV), dess surrogatmarkör p16 och Epstein-Barr virus EBV i näspolyper, vid sk inverterade...
Forskningsämne: Klinisk medicin