Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskargrupper vid fysioterapi

Vid avdelningen för för fysioterapi finns tre övergripande forskningsområden, som i sin tur kan bestå av olika forskargrupper, forskare och forskningsprojekt.

Forskargrupper

André Nyberg
Fysisk förmåga över livsspannet (PAL)
Charlotte Häger
Rörelsekontroll efter stroke - kliniska och laboratoriebaserade utfallsmått och i relation till funktionell hjärnavbildning. U-motion lab
Gunilla Stenberg
Genus, arbetsliv och psykosocial hälsa (GAP)
Jonas Sandlund
Forskningen syftar till att mäta, förstå och förklara människans fysiska kapacitet och rörelsekontroll vid neuromuskuloskeletala funktionsnedsättni...
Karin Wadell
Gruppen består av fysioterapeuter, ingenjörer, läkare och informatiker. Vi undersöker effekter av olika interventioner, för närvarande främst med...