"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fysisk aktivitet och fysisk förmåga vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL

Bild: Mostphotos/Maria Brun Thegerström

Forskargrupp Gruppen består av fysioterapeuter, ingenjörer, läkare och informatiker. Vi undersöker effekter av olika interventioner, för närvarande främst med fokus på olika eHälso-interventioner, beträffande fysisk förmåga, fysisk aktivitetsnivå, livskvalitet och sjukvårdskonsumtion för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Vi är även intresserade av hur man kan implementera evidensbaserade interventioner och personalens syn på detta.

Vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering finns, förutom Karin, även Tobias Stenlund, fysioterapeut, ingenjör och postdoktor i projektet om KOLwebben. Han ansvarar för en randomiserad kontrollerad studie i primärvården. Sara Lundell, fysioterapeut och Med Dr arbetar med analys av data från en studie om KOLwebben inom kommunal hemsjukvård.

André Nyberg, fysioterapeut och docent, har varit med att ta fram KOLwebben och arbetar nu tillsammans med gruppen med databearbetning. Sarah Marklund är doktorand och analyserar kvalitativa data från pilotstudien om KOLwebben samt samlar in material från den pågående rct’n.

Vid MTI-FoU på Norrlands universitetssjukhus arbetar ingenjörerna Fredrik Öhberg, docent, Urban Wiklund, docent samt Åsa Holmner, Fil Dr tillsammans med gruppen i en studie där vi utvärderar ett eHälsosystem för att följa lungfunktion i patienternas hem med syfte att kunna upptäcka tidiga tecken på försämringsperioder. I detta projekt ingår även Anders Blomberg, professor och lungspecialist vid Lung-och Allergisektionen, Medicincentrum, Norrlands universitetssjukhus.

Vid Karolinska Institutet pågår ett projekt för att ta fram ett eHälsoverktyg som syftar till att underlätta genomförande av fysisk träning och aktivitet i hemmet för personer med svår KOL. I detta arbetar bland andra leg sjukgymnast Pernilla Sönnerfors som doktorand där Karin Wadell är bihandledare. Alexandra Halvarsson, Med dr, leg sjukgymnast, är huvudhandledare. 

 

Professor Margareta Emtner, leg sjukgymnast vid Uppsala universitet leder en multicenterstudie (AMBOX) där Umeå är ett av centren och där Karin Wadell är ansvarig. Syftet med AMBOX-studien är att undersöka effekt av bärbar syrgas för personer med KOL som faller i syremättnad under aktivitet.

Forskningsledare

Karin Wadell
Professor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 87

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap
Senast uppdaterad: 2024-04-02