Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Här hittar du personal vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.

Anknutna

Andreas Funk, systemadministratör
Daniel Fellman, övrig/annan befattning

Doktor i psykologi med en forskningsbakgrund inom kognitiv psykologi.

Gavin Brown, gästprofessor
Inger Landström, universitetslektor