"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Våra förmåner

Som medarbetare är du en av våra viktigaste resurser för att vi ska nå vårt mål att vara ett universitet i världsklass. Vi strävar efter att erbjuda en trygg och säker arbetsplats med en stimulerande arbetsmiljö där alla erbjuds samma möjligheter.

Våra personalförmåner främjar en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. 

Som anställd omfattas du av centrala kollektivavtal som reglerar generella anställningsvillkor för alla statligt anställda, så som lön och olika typer av ersättningar, bisysslor, arbetstid, semester och annan ledighet.
Läs mer om att vara statligt anställd.

Nedan ser du några av dina förmåner som anställd vid Umeå universitet.

Flexibla arbetstider

Hos en del av våra verksamheter har du som anställd möjlighet till flexibel arbetstid som underlättar balansen mellan arbete, fritid och familj. Hur din arbetstid fungerar beror på vilket avtal du tillhör.

Individuell lönesättning

Vi har konkurrenskraftiga löner och individuell lönesättning. Lönen utgår från ansvar, arbetets svårighetsgrad, kompetens och på vilket sätt du utför ditt arbete. Det innebär att du själv kan påverka din löneutveckling.

Minst 28 dagar semester per kalenderår vid heltidsarbete

Som anställd hos oss har du 28 semesterdagar per år. Från och med 40 år har du 35 semesterdagar. Är du timanställd har du rätt till semesterersättning som betalas ut tillsammans med timlönen.

Vi vill att du vilar så att du kan komma tillbaka med perspektiv och energi. Du kan ta ut din semester från början av din anställning och du har betald semester redan första året.

Friskvårdsbidrag

Umeå universitet erbjuder friskvårdsbidrag till alla anställda medarbetare. Friskvårdsbidraget avser terminskort, årskort eller kvitton för enstaka behandlingar eller aktiviteter.

Friskvårdstimme

Alla anställda vid Umeå universitet har möjlighet att utnyttja den så kallade friskvårdstimmen. Friskvårdstimmen ger dig möjlighet att ägna en arbetstimme per vecka till friskvård.

Ersättning för receptbelagda läkemedel samt vissa läkarbesök

Som anställd kan du få ersättning för vissa sjukvårdskostnader. Till exempel kan du få ersättning för besök hos läkare, sjukgymnast och psykolog under vissa förutsättningar. Du kan även få ersättning för receptbelagda läkemedel.

Läkarbesök under betald arbetstid

Om det behövs får en arbetstagare vara ledig utan löneavdrag för läkar- eller akuta tandläkarbesök. Det kan exempelvis gälla för företagshälsovård, mödravårdscentral, blodgivning m.m.

Företagshälsovård

Alla universitetsanställda har rätt att vända sig till företagshälsovården för arbetsrelaterade problem. Du kan exempelvis få samtalsstöd, undersökningar eller delta i gruppaktiviteter.

Föräldrapenningtillägg

Du som är anställd och föräldraledig får en kompletterande ersättning när du tar ut föräldrapenning på grundnivån eller därutöver. Den motsvarar 10 % av din lön, och du kan få den i högst 360 dagar och längst till dess barnet är 4 år.

Tjänstepension

Som anställd vid Umeå universitet får du tjänstepension från oss.

Löneväxling - växla lön och semester till tjänstepension

Du som är anställd vid Umeå universitet har möjlighet att växla din lön och/eller sparade semesterdagar till pension.

Möjlighet till flexibelt pensionsuttag

Som anställd vid Umeå universitet har du möjlighet till ett flexibelt uttag av din pension.

 

Om du har frågor om villkor och förmåner är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i respektive jobbannons. 

Senast uppdaterad: 2023-12-06