"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Karriärutveckling och karriärstöd

Vid Umeå universitet finns det många möjligheter att utveckla din karriär som doktorand, forskare eller lärare. Vårt mål är att få dig att känna att du kan trivas och utvecklas i en arbetsmiljö som kännetecknas av bra ledarskap, delaktighet, öppenhet, jämställdhet och mångfald.

På denna sida kan du läsa mer om olika möjligheter till karriärutveckling och karriärstöd.

För dig som är chef/ledare

Umeå universitet har två olika program för nya chefer/ledare:

 • Chefsintroduktion
  Chefsintroduktion är en satsning för att utveckla viktiga grundläggande kunskaper hos nya chefer och ledare inom Umeå universitet. Att delta i chefsintroduktion är en del av ditt ledningsuppdrag.
 • UCL – Umeå universitets chefs- och ledarutvecklingsprogram
  Umeå universitets chefs- och ledarutvecklingsprogram (UCL) ger dig ökad kunskap om chefens ansvar utifrån lagar, regler och policys samt en ökad förmåga att utveckla verksamheten, dina medarbetare och ditt eget ledarskap utifrån givna förutsättningar.

För dig som är doktorand

Doktorandstudier involverar fyra års heltidsstudier och inkluderar flera kurser och en doktorsavhandling. Förutom att förvärva fördjupade kunskaper om ett studieområde kommer du också att utveckla ditt kritiska och analytiska tänkande. Under dina studier får du självständigt lösa problem och förbereda dig för en yrkeskarriär inom akademin, näringslivet eller den offentliga sektorn. I forskarstudierna ingår att hålla muntliga presentationer, skriva artiklar och undervisa. När du behöver utveckla dina talanger, förbättra dina kunskaper och utveckla dina färdigheter finns det stöd för dig.

Utbildning på forskarnivå

Studieplan

Den allmänna studieplanen reglerar doktorandens huvudsakliga innehåll och struktur, behörighetskraven och kriterierna för urval och bedömning av sökande. Som ett komplement till den allmänna studieplanen har du en individuell studieplan (ISP) vilket är ett verktyg för att planera och övervaka dina doktorandstudier, forskning och karriärutveckling.

Web-ISP

Handledning

För vägledning har du två handledare, en huvudhandledare och en medhandledare. Båda handledarna har en doktorsexamen och åtminstone en av dem är docent. Du kommer också att ha tillgång till en referensgrupp där båda handledarna ingår tillsammans med minst en vetenskapligt kvalificerad lärare som inte är relaterad till ditt forskningsprojekt. På detta sätt skapar vi förutsättningar för framgångsrika forskningsstudier.

Forskarskola

För att ge dig möjligheter till nationellt och internationellt samarbete och tillgång till fördjupad kunskap och nätverksbyggande. En forskarskola karakteriseras av en sammanhållen utbildning på forskarnivå. Vid Umeå universitet finns flera forskarskolor inom en rad olika ämnesområden.

Forskarskolor

Utvecklingsprogram för doktorander

Umeå universitet erbjuder ett utvecklingsprogram med målet att skapa bättre förutsättningar för ett långt och hållbart arbetsliv för doktorander i en konkurrensutsatt akademisk miljö. Programmet syftar till att bidra till ökad kunskap och självkännedom hos doktorander för att bättre möta prestationskrav och svåra situationer. Du deltar med visst stöd av din handledare i programmet.

Utvecklingsprogram för doktorander

Stöd för att utveckla din undervisning

Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) erbjuder dig möjlighet att kontinuerligt utveckla dina pedagogiska färdigheter. Det finns ett brett utbud av kurser, workshops och seminarier för att utveckla din lärarprofessionalitet och pedagogiska skicklighet.

Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)

Stöd för att planera din forskning

Enheten för forskningsstöd- och samverkan ger dig stöd både inför och under arbetet med forskningsansökningar, i finansieringsfrågor samt stöd för samverkan och innovation. Du kan också få stöd i den löpande administrationen av ditt projekt.

Stöd till forskning

Stöd i forskningsdatahantering

Universitetet har en väl utbyggd infrastruktur för stöd i frågor som rör forskningsdatahantering (RDM). Universitetsbiblioteket samordnar stödet och det finns en lokal organisation som samverkar och stödjer dig i arbetet med att hantera och tillgängliggöra forskningsdata. Du kan få hjälp med juridiska frågor, IT, arkivering, metadata, registrering och spridning. Du har också tillgång till specialister som kan hjälpa till med RDM-frågor som är specifika för din forskningsdomän.

Med verktyget DMP online, kan du skapa, dela och utveckla din datahanteringsplan under hela forskningsprocessen.

Stöd för datahantering

Kontaktinformation forskningsdatahantering

Stöd för akademiskt skrivande och publicering

Universitetsbiblioteket tillhandahåller stöd under hela forskningsprocessen, som till exempel

 • Vetenskaplig publicering och spridning
 • Open Access and Open Science
 • Informationssökning
 • Referenshanteringsprogram
 • Akademiskt skrivande

Akademisk publicering och vetenskaplig kommunikation

Stöd för systematisk sökning

Rådgivning och utbildning

För dig som är postdoktor

Stöd för att utveckla din undervisning

Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) erbjuder dig möjlighet att kontinuerligt utveckla dina pedagogiska färdigheter. Det finns ett brett utbud av kurser, workshops och seminarier för att utveckla din lärarprofessionalitet och pedagogiska skicklighet.

Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)

Stöd för att planera din forskning

Enheten för forskningsstöd- och samverkan ger dig stöd både inför och under arbetet med forskningsansökningar, i finansieringsfrågor samt stöd för samverkan och innovation. Du kan också få stöd i den löpande administrationen av ditt projekt.

Stöd till forskning

Stöd i forskningsdatahantering

Universitetet har en väl utbyggd infrastruktur för stöd i frågor som rör forskningsdatahantering (RDM). Universitetsbiblioteket samordnar stödet och det finns en lokal organisation som samverkar och stödjer dig i arbetet med att hantera och tillgängliggöra forskningsdata. Du kan få hjälp med juridiska frågor, IT, arkivering, metadata, registrering och spridning. Du har också tillgång till specialister som kan hjälpa till med RDM-frågor som är specifika för din forskningsdomän.

Med verktyget DMP online, kan du skapa, dela och utveckla din datahanteringsplan under hela forskningsprocessen.

Stöd för datahantering

Kontaktinformation forskningsdatahantering

Stöd för akademiskt skrivande och publicering

Universitetsbiblioteket tillhandahåller stöd under hela forskningsprocessen, som till exempel

 • Vetenskaplig publicering och spridning
 • Open Access and Open Science
 • Informationssökning
 • Referenshanteringsprogram
 • Akademiskt skrivande

Akademisk publicering och kommunikation

Stöd för systematiska sökningar

Rådgivning och utbildning

För dig som är etablerad forskare/lärare

ReaL - Research and Leadership programme

Forskningsledarskapsprogrammet ReaL är ett kompetens- och karriärprogram i tre steg för dig som forskare. Programmet är en del i universitetets arbete för att stödja forskares kompetens- och karriärutveckling, anpassat till de karriärvägar som finns i den nya anställningsordningen.

ReaL programmet

Stöd för att utveckla din undervisning

Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) erbjuder dig möjlighet att kontinuerligt utveckla dina pedagogiska färdigheter. Det finns ett brett utbud av kurser, workshops och seminarier för att utveckla din lärarprofessionalitet och pedagogiska skicklighet.

Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)

Vid Umeå universitet finns även en modell för pedagogisk meritering. Det övergripande målet med modellen är att bidra till fortlöpande kvalitetshöjning i utbildningen. Modellen är en del i universitetets arbete för att stödja lärares kompetens- och karriärutveckling, och är ett komplement till de karriärvägar som finns i anställningsordningen.

Pedagogisk meritering

Stöd för att planera din forskning

Enheten för forskningsstöd- och samverkan ger dig stöd både inför och under arbetet med forskningsansökningar, i finansieringsfrågor samt stöd för samverkan och innovation. Du kan också få stöd i den löpande administrationen av ditt projekt.

Stöd till forskning

Stöd i forskningsdatahantering

Universitetet har en väl utbyggd infrastruktur för stöd i frågor som rör forskningsdatahantering (RDM). Universitetsbiblioteket samordnar stödet och det finns en lokal organisation som samverkar och stödjer dig i arbetet med att hantera och tillgängliggöra forskningsdata. Du kan få hjälp med juridiska frågor, IT, arkivering, metadata, registrering och spridning. Du har också tillgång till specialister som kan hjälpa till med RDM-frågor som är specifika för din forskningsdomän.

Med verktyget DMP online, kan du skapa, dela och utveckla din datahanteringsplan under hela forskningsprocessen.

Stöd för datahantering

Kontaktinformation forskningshantering

Stöd för akademiskt skrivande och publicering

Universitetsbiblioteket tillhandahåller stöd under hela forskningsprocessen, som till exempel

 • Vetenskaplig publicering och spridning
 • Open Access and Open Science
 • Informationssökning
 • Referenshanteringsprogram
 • Akademiskt skrivande

Akademisk publicering och kommunikation

Stöd vid systematiska sökningar

Rådgivning och utbildning

Senast uppdaterad: 2023-06-22