"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Umeå universitet som arbetsplats

Vid Umeå universitet får du goda möjligheter att utvecklas professionellt. Här kan du öka din kompetens samt specialisera dig inom ditt område. Du blir en del av en kreativ arbetsplats med öppen atmosfär och närhet mellan kunskapsområden vilket stimulerar nya och spännande samarbeten.

Umeå universitetet erbjuder en internationell miljö med stor mångfald och en kultur i ständig dialog och förändring. Vi har länge legat i framkant inom flera områden. Universitetet har exempelvis en av landets största genusforskningsmiljöer och vår tvärvetenskapliga forskningsagenda, Arktiskt centrum, som innefattar samtliga fakulteter är ett annat exempel. Läs mer om forskning och våra väl utbyggda forskningsinfrastrukturer.

”Folk söker upp varandra över institutionsgränserna och söker samarbeten för att se om man kan hitta något spännande att göra tillsammans.” 
Carina Rönnqvist, forskningssamordnare Lärarhögskolan 

Forskning, utbildning och kunskapsspridning är universitetets uppdrag – det blir också din arbetsvardag. Oavsett om du kommer att arbeta med forskning, utbildning, teknik, administration eller service så kommer du att arbeta i en miljö som kännetecknas av medarbetarnas expertkompetens. Det gör universitetet till en spännande och annorlunda arbetsplats där en dag sällan är den andra lik.  

I filmen nedan berättar medarbetare och studenter om vad som kännetecknar den öppna kulturen vid Umeå universitet.  

Umu-andan

Lyssna på hur medarbetare och studenter definierar Umu-andan

"Närhet till både stad och natur, men också närhet mellan människor. Det är nära för en student att få kontakt med en lärare och det är nära mellan olika kategorier av personal. Det är ett öppet klimat."
Eva Svedmark, universitetslektor Universitetspedagogik och lärandestöd

En organisation med cirka 4 700 anställda behöver en mängd kompetenser som tillsammans planerar, samarbetar och hittar kreativa lösningar – såväl inom forskning och undervisning som administration och service. 

Kompetensutveckling är viktigt för att universitetet ska utvecklas och därför erbjuder vi interna utvecklingsprogram för exempelvis pedagogisk kompetensutveckling, forskningsledning och ledarskap. Vi vill även ge medarbetare möjligheter till erfarenhetsutbyte, deltagande i projekt, skapande av nätverk och internationellt samarbete.

Senast uppdaterad: 2023-09-27