"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Jan Lindmark

Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)

Umeå universitet är en arbetsgivare som uppfyller de krav som ställs i den europeiska stadgan för forskare och följer riktlinjerna för rekrytering av forskare med stöd av processen HRS4R. Målet med att implementera stadgarna är att Umeå universitet ska bli en ännu bättre arbetsplats för våra forskare. Det ska vara enkelt att börja arbeta här, att röra sig framåt i sin forskning och att i en bra arbetsmiljö se en möjlighet att bedriva forskning med hög kvalitet.

Så arbetar Umeå universitet med HRS4R

Läs mer om våra olika aktiviteter inom projektet och hur vi arbetar utifrån HRS4R.

Detta innebär HR Excellence in Research

Umeå universitet har fått utmärkelsen HR Excellence in Research eftersom vi arbetar utifrån strategin Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R).

Att universitetet har fått utmärkelsen betyder att:

  • universitetet uppfyller många av de högt ställda EU-kraven på en ansvarsfull och professionell arbetsgivare
  • universitetet har åtagit sig ett kontinuerligt kvalitetsarbete.

HRS4R är en strategi för att implementera EU-kommissionens stadgar och riktlinjer för rekrytering av forskare. Framstegen i arbetet följs upp genom interna och externa utvärderingar.

Stadga och riktlinjer – EU:s bestämmelser för forskare

Umeå universitet arbetar utifrån EU-kommissionens stadga och riktlinjer för forskare. De består av 40 principer som syftar till att:

  • förbättra villkoren för den fria forskningen
  • främja den öppna arbetsmarknaden för forskare
  • främja tillgång till och utbyte av kunskap.

För dig som är forskare vid Umeå universitet eller kanske vill bli forskare här så betyder det att du kan vara trygg med att stadgan följs inom följande områden:

  • etiska principer och professionellt ansvar
  • rekrytering
  • arbetsvillkor
  • forskarutbildning, kompetens- och karriärutveckling.

Läs mer om EU:s stadga och riktlinjer för forskare – europa.eu 

Aktuellt

Satsning på forskningsmiljö gav Umeå universitet högsta betyg

Universitetets arbete för goda arbetsvillkor för forskare och lärare har gett resultat.

Bättre forskarliv tack vare analysen

Universitetslektorn Jessica Eriksson har lett analysarbetet om forskares arbetsvillkor vid Umeå universitet.

Kontakt

Carina Mattsson
HR-strateg
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 31
Senast uppdaterad: 2023-09-08