"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Våra medarbetare

Forskare, lärare, teknisk och administrativ personal – alla möjliggör utveckling och vår vision om att det vi gör i morgon är ännu bättre än det vi gör idag.

Forskare

Det är svårt att på förhand veta vilken forskning som blir framgångsrik – ibland beror det på tidsperspektivet, ibland tajming och ibland en ren slump, såsom upptäckten av penicillin. Därför vill vi ge våra forskare de bästa förutsättningarna för att kunna och våga utmana gränser och testa teorier. Den viktigaste förutsättningen för det är långsiktighet.

Långsiktighet

För att underlätta forskning satsar universitetet på långsiktighet. Tydliga karriärvägar och tilldelning av forskningsresurser skapar förutsättningar för att våga utmana gränser och söka sig mot det ännu okända. Under de senaste åren har vi drivit forskningsledarskapsprogrammet Research and leadership programme, ReaL, i tre steg för att stödja forskares kompetens- och karriärutveckling. Vi ser att forskning stärker utbildning och utbildning stärker forskning, därför undervisar även våra forskare. 

Vad är det bästa med att vara forskare vid Umeå universitet? Sju forskare delar med sig av sina goda erfarenheter av det öppna, interdisciplinära och samarbetsvilliga klimatet i Umeå. 

"Inga murar" om forskningen vid Umeå universitet

Forskningshandledare kan gå vår utbildning Forskarhandledning i praktiken, och det finns även ett nätverk för forskarhandledare vid Umeå universitet som ger ett sammanhang och tillfälle att utbyta erfarenheter och kunskaper.
Läs ett reportage om vårt forskningsklimat.
Se en film om forskning vid Umeå universitet.

Lärare

Skickliga lärare ger kompetenta studenter som i framtiden har möjlighet att bli framgångsrika forskare, problemlösare och samhällsutvecklare. Därför har universitetet skapat en pedagogisk meriteringsmodell för Meriterade och Excellenta lärare. Vi anser även att duktiga lärare ska belönas och lyftas fram för att inspirera och bidra till pedagogiska diskussioner över hela universitetet. Det finns även möjlighet till vetenskaplig meritering.

Styrkan i all vår utbildning ligger i att vår undervisning har nära kopplingar till forskning. Vi ser stora fördelar med att våra forskare undervisar. Vi satsar därför stort på pedagogisk kompetensutveckling där lärare kan utveckla sin pedagogiska färdighet inom sin tjänst. Vi har en hel enhet, Universitetspedagogik och lärandestöd, UPL, med omkring 15 anställda som har som uppgift att utveckla våra lärare och våra verktyg. 

”Det bästa med att vara lärare är den ständiga rörelsen av kreativitet, kunskap, och erfarenheter som flödar. Men också alla möten, med studenter, kollegor och andra som ser till att man utvecklas och utmanas.” 
Afsaneh Moharer, legitimerad psykolog och lärare 

För den som jobbar som pedagogiskt ansvarig finns utbildningar i pedagogiskt ledarskap. För att kunskapen och erfarenheten ska spridas naturligt inom organisationen har vi nätverk för pedagogiskt ansvariga, med konferenser och workshops.

"Dörren står alltid på glänt för studenterna" – om att jobba som lärare vid Umeå universitet

Teknisk och administrativ personal

Forskning, utbildning och kunskapsspridning är universitets huvuduppdrag. För att lyckas med uppdraget behövs ett kvalificerat verksamhetsstöd som har till uppgift att kvalitetssäkra, effektivisera och omvärldsbevaka processer inom olika specialistområden som kompetensförsörjning, forskningsinfrastruktur, system och lärplattformar, kommunikation, ekonomi samt underhåll av lokaler. 

Vi är en av länets största arbetsgivare inom till exempel HR, IT, kommunikation och ekonomi, och behöver alltid fler människor med olika kompetenser. Att arbeta inom dessa områden på ett universitet är inte som att arbeta med samma frågor inom privat sektor eller på en annan myndighet. Universitetet är en internationell, mångkulturell, nyfiken och akademisk arbetsplats.

”Det är en trevlig och trygg arbetsplats med lärandet i fokus och där det alltid finns möjligheter att lära nytt.” 
Moa Lapinniemi, verksamhetsutvecklare, Enheten för IT-stöd och systemutveckling

Mångfald och forskningens ibland mycket specifika behov ställer höga krav på flexibilitet, kreativitet och smarta lösningar från dig som arbetar med att göra forskningen möjlig. Som arbetsgivare erbjuder vi kontinuerlig kompetensutveckling för att du ska ha goda förutsättningar att utvecklas i din roll och söker du jobb som exempelvis chef inom administration finns det ledarskapsprogram och stöd att ta del av.

Se filmen med en av våra medarbetare som berättar om hur det är att jobba på Umeå universitet som verksamhetsutvecklare. 

"Det är en lärande kultur" - om att jobba vid Umeå universitet
Senast uppdaterad: 2023-12-20