"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsutvärdering som verktyg för kvalitetsutveckling

tor
16
sep
Tid Torsdag 16 september, 2021 kl. 13:00 - 17:00
Plats Zoom

Forskningsutvärderingar på lärosätesnivå som verktyg för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling

Många svenska universitet har en eller flera gånger genomfört samlade utvärderingar av sin forskningsverksamhet med hjälp av extern kollegial granskning. I detta webinarium får vi ta del av och diskutera erfarenheter från fyra universitet som genomfört flera sådana utvärderingar: Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet och Örebro universitet. Vad har syftena varit med utvärderingarna, och hur väl har de uppfyllts? Hur har de förändrats över tid? Vilka lärdomar kan vi dra av varandras erfarenheter? Vilken roll spelar sådana här forskningsutvärderingar i det svenska forskningslandskapet, och vad tror vi om framtiden?

Innehåll:

  • Introduktion och kontext
  • Presentationer från respektive universitet
  • Paneldiskussion 1: vägval, vinster och varningsflaggor - diskussion kring de fyra lärosätenas erfarenheter och förändringar över tid
  • Paneldiskussion 2: framtiden för forskningsutvärderingar
  • Summering och avslutning

Om de medverkande:

Hans Ellegren tillträder vid årsskiftet som Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare, och ansvarade 2015 för en uppföljning av Uppsala universitets två första forskningsutvärderingar.

Camilla Maandi är chef för Enheten för kvalitet och utvärdering vid Uppsala universitet, var projektsekreterare för universitetets senaste forskningsutvärdering (Kvalitet och Förnyelse 2017, KoF17) och är sekreterare i den arbetsgrupp som genomför en förstudie inför nästa utvärdering (KoF23).

Freddy Ståhlberg och Malin Bredenberg var projektledare respektive projektkoordinator för Lunds universitets senaste forskningsutvärdering, RQ20, som publicerades i mars 2021.

Staffan Edén, tidigare vicerektor, var projektledare för Göteborgs universitets senaste utvärdering (Research Evaluation for Development 2019, RED19) samt ordförande i referensgruppen för den föregående utvärderingen, RED10.

Sigridur Beck är enhetschef för Forsknings- och innovationskontoret på Göteborgs universitet och ingick i projektteamet för RED19.

Steven Linton, ordförande för ORU2020 och Lavinia Gunnarsson som arbetar vid ledningsstaben på Örebro universitet, och är koordinator för den pågående utvärderingen ORU2020.

 

Webinariet genomförs via Zoom samt spelas in och görs tillgängligt i efterhand. Zoomlänk fås i samband med anmälan. Här anmäler du dig.

Evenemangstyp: Seminarium
Kontaktperson
Anders Steinwall
Läs om Anders Steinwall
Kontaktperson
Fredrik Georgsson
Läs om Fredrik Georgsson