"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Vindkraft i fjällen.

Perspectives – Energiförsörjning för en hållbar utveckling

ons
11
sep
Tid Onsdag 11 september, 2024 kl. 09:00 - 16:00
Plats Lydiasalen, Piteå kommun

Perspectives är en årligt återkommande konferens- och eventserie vid Umeå universitet som utforskar olika perspektiv på aktuella ämnen. I år är temat: Naturresurserna och den hållbara utvecklingen

Umeå universitet arrangerar i samverkan med Piteå kommun och Piteå Science Park en konferens i Piteå som fokuserar på att utforska aktuella frågeställning inom energiförsörjning, en grundläggande faktor för stora delar av samhällsutvecklingen och den pågående samhällsomvandlingen i norr.

Målet är att vara en mötesplats för näringsliv, forskare, beslutfattare, offentlig sektor samt andra intresserade samhällsaktörer.

Anmäl dig redan nu.

Preliminärt program
09.00: Incheckning och kaffe

09.30: Konferensen startar

Dieter Müller, Vice rektor vid Umeå universitet med särskilt ansvar för samhällsomvandlingen i norr, hälsar välkommen tillsammans med Patrik Lundström, kommunalråd i Piteå kommun.

09.45: Framtiden är nu – Elproduktionens möjligheter och utmaningar i den gröna omställningen

Tillgången till energi är en av flera förutsättningar för den pågående samhällsomvandlingen i norr. En av nordens största energiproducenter ger inledningsvis sin bild av utmaningar nu och i framtiden för elproducenter följt av ett panelsamtal med andra aktörer från branschen. 

10:45: Bensträckare 15 min

11.00: Omställningen av industrin och transportsektorn – framtidens lösningar och energibehov

Omställningen av industrin och transportsektorn är två nycklar som ofta nämns i den så kallade gröna omställningen. Vad krävs för att möjliggöra det ökade energibehov som kommer med omställningen? Vilka lösningar finns redan nu och vilka ser vi bortom horisonten?

I denna programpunkt medverkar bland annat Arctic Center of Energy, Thomas Wågberg, prefekt och professor på institutionen för fysik vid Umeå universitet samt företrädare från industrin. 

12.00: Lunch

13.00: Tillstånd vid etableringar – går det att skapa effektivare processer?

Kan olika aktörer tillsammans hjälpas åt med att korta ledtider då det gäller tillstånd och andra myndighetsbeslut? Är det möjligt i den flora av alla perspektiv som finns där miljölagstiftning, riksintressen, systemförståelse, demokrati, dialogprocesser och rättssäkerhet ska samsas?

14.00: Investeringar i ett förändrat energilandskap – vem ska investera och vem står för risken?

Det nya energilandskapet där förnyelsebar energi står i centrum är förknippat med stora investeringar. I detta samtal dyker vi ner i frågorna kring vem som behöver stå för den kortsiktiga respektive långsiktiga risken och vilka incitament det finns för elproducerande lokalsamhällen och närboenden att delta i utvecklingen.

14.45: Avslutande reflektioner

15.00: Konferensen avslutas med möjlighet till kaffe och mingel

Välkommen!

Gå till anmälan.

Evenemangstyp: Konferens