"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-06-18 Uppdaterad: 2024-07-18, 16:49

Hur kan vi använda naturresurserna på ett hållbart sätt?

NYHET Under lång tid har vi människor levt på ett sätt som innebär att jordens resurser inte räcker till. Det får tydligt negativa konsekvenser för miljö, människor och djur, visar forskningen. Något behöver göras. Men hur agerar man bäst för att allas perspektiv ska rymmas? Det kommer att vara fokus på konferensen Perspectives – om naturresurserna och den hållbara utvecklingen.

Perpectives är ett forum och eventserie där olika typer av intressenter och forskare möts för att samtala, diskutera och utbyta kunskap, åsikter och perspektiv inom ett aktuellt ämne. Förra året var temat samhällsomvandlingen i norr, i år handlar Perspectives om naturresurser och den hållbara utvecklingen. 

– Förra årets tema hade det samhälleliga perspektivet. Nu handlar det mer om det teknisk-naturvetenskapliga perspektivet, säger Dieter Müller, vicerektor vid Umeå universitet.

Perspektiv på lösningar

Människan har länge brukat jordens resurser över dess förmåga, vilket leder till global uppvärmning, klimatförändringar och miljöförstöringar, förlust av biologisk mångfald, ökade ojämlikheter i samhället, ökad geopolitisk spänning och andra negativa konsekvenser för människor, djur och miljö. Ett sätt att stoppa den utvecklingen är att se över hur vi använder jordens naturresurser på ett mer hållbart sätt. Men i det arbetet finns en rad olika perspektiv som behöver tas hänsyn till. 

Vid Umeå universitet finns ett flertal forskare som ägnar sin gärning åt hållbar utveckling med olika infallsvinklar. En av dem är Camilla Sandström, professor i statsvetenskap som forskar på hur man kan genomföra hållbar omställning på ett rättvist, jämlikt och demokratiskt sätt. 

– Tillväxt, medväxt, nedväxt, ecocentrism som ställs mot antropocentrism, höger mot vänster – det finns många olika perspektiv på temat naturresurserna och den hållbara utvecklingen, säger hon. 

Camilla Sandström anser att en av de stora utmaningarna är att det finns många aktörer som ser till sina egna intressen och saknar helikopterperspektivet. 

– Det är många som gör anspråk på samma resurser – sektorisering och fragmentering gör att det inte finns någon konsekvensanalys av behoven och inte heller hur man ska hantera konflikter, säger hon.

Tekniskt perspektiv

En annan Umeåforskare med fokus på hållbarhet är Thomas Wågberg, professor i fysik, som bland annat fokuserar på gröna energitillämpningar inom exempelvis solenergi, elektrolys och bränsleceller. Han ser att det finns många perspektiv, allt från kommersiella till politiska, sociala, rättvisa och så vidare.

– Men i slutändan handlar det om att vi genom dialog måste åstadkomma en förändring till ett mer cirkulärt samhälle som inte överförbrukar jordens resurser. Det är viktigt att titta på de möjligheter vi har genom utveckling av grön teknik, och hur vi därigenom kan minska det totala klimatavtrycket utan att drastiskt sänka vår livskvalitet, eller förhindra andra människors möjlighet till ökad livskvalitet, säger han. 

Ett möjligt konfliktområde som han ser är att ökad hållbarhet kortsiktigt kan innebära ökat energibehov. 

– I vissa fall är det ett faktum att utveckling och byggande av ny grön teknik och ny förnybar energi kommer att innebära att vi initialt ökar behovet av energi och resurser, säger han.

Globala utmaningar möter lokala behov

Jon Moen är professor i ekologi och forskar om hållbar markanvändning. En av utmaningarna han ser med arbetet med en hållbar utveckling av naturresurserna är att matcha globala utmaningar med lokala behov och förutsättningar. 

– Det finns ingen viktigare fråga än att få till en hållbar utveckling. Vi lever i en tid med multipla kriser. Vi måste hantera dessa kriser på något sätt, och naturresurser ligger i centrum av många av dem. Alla eventuella beslut om nya energisystem, minskade utsläpp etcetera kokar ner till en lokal fråga – gruvor måste finnas någonstans, vindkraftverk måste stå någonstans, skog måste avverkas någonstans. På alla dessa platser finns det ägarförhållanden, olika rättigheter, pågående verksamhet och så vidare. Globala ambitioner blir då fort lokala konflikter och en stor fråga är att hantera dessa konflikter och avvägningar, säger han och nämner att en tydlig konflikt är mellan renskötande samer och skogsbruk eller gruvor. 

Dessa och andra perspektiv kommer att lyftas under konferensen Perspectives som arrangeras på Umeå universitet den 21–22 november. Dag ett har ett fokus på akademiker som målgrupp, medan den 22 november tilltalar en vidare målgrupp. Då bjuds beslutsfattare, politiker, samhälls- och kulturaktörer och andra intressenter in att möta forskare och akademin för att tillsammans fokusera på utmaningar och möjligheter med naturresurserna och den hållbara utvecklingen.  

– Vid Umeå universitet bedrivs viktig och relevant forskning inom detta tema. Men det är inte alltid forskarna som sitter på alla svaren, lösningar kommer ofta i samspelet med andra aktörer i samhället. Därför spelar arrangemang och mötesplatser som Perspectives en viktig roll. Vi hoppas att många tar möjligheten att vara med och kunna påverka och arbeta för allas vår framtid, säger vicerektor Dieter Müller. 

Detta är Perspectives

Perspectives är en konferens- och eventserie vid Umeå universitet som utforskar olika perspektiv på högaktuella ämnen.

Fokus är att skapa ett forum för möte mellan forskare och beslutsfattare, samhällsaktörer, politiker och näringsliv etcetera.   

Arrangemangen görs i olika storlek och form och avslutas med en stor konferens. 2024 sker den stora konferensen 21–22 november, dag ett har akademin som målgrupp och hålls på engelska, dag två är öppen för alla intresserade och hålls på svenska. 

Varje år fokuserar på ett tema, år 2024 är temat ”Naturresurserna och den hållbara utvecklingen”. År 2023 var temat ”Samhällsomvandling i norr”.  

En glimt av Perspectives

Fredagen den 1 december 2023 arrangerades konferensen "Perspectives – samhällsomvandling i norr" i Rotundan på Umeå universitet. Programmet innehöll forskningspresentationer, panelsamtal, livemusik, filmer och så klart utbyten av perspektiv mellan människor.

Jon Moen
Professor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 47
Dieter Müller
Professor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 66