"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

UCER Seminarium

tor
7
sep
Tid Torsdag 7 september, 2023 kl. 13:00 - 15:00
Plats Zoom och Sammanträdesrum 1, Socialt arbete

Initiativ Mareld – en vetenskaplig belysning av förutsättningar för polisiärt arbete i särskilt utsatta områden i polisregion Stockholm

Länk till Zoom

Professor Malin Eriksson, Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet och Johanna Sundqvist, biträdande föreståndare och universitetslektor vid Enheten för polisutbildning, Umeå universitet presenterar den vetenskapliga belysningen av Initiativ Mareld, med fokus på metoder och tillvägagångssätt, resultat och samverkan med Polismyndigheten som uppdragsgivare.

Kravet på polisiära insatser i så kallade särskilt utsatta områden är hög samtidigt som polisen haft svårt att fullfölja sitt uppdrag där, bland annat beroende av en generellt låg benägenhet att samarbeta med polisen, men också på grund av hot och våld mot polisen. Att arbeta som polis i dessa områden kan således innebära en ökad exponering för komplexa och hotfulla stressituationer, med förhöjd risk för ohälsa. Mot denna bakgrund implementerades Initiativ Mareld; en satsning från polisregion Stockholm i syfte att stärka arbetet i regionens sex särskilt utsatta områden. Mareld initierades 2016 med utgångspunkten att långsiktigt stärka linjeverksamheten snarare än att fungera som ett kortsiktigt projekt. För att säkra en effektiv, långsiktig och hållbar verksamhet valde polisregion Stockholm också att bygga in en uppföljande vetenskaplig komponent i Mareld, ett uppdrag som gavs till vår forskargrupp vid Umeå universitet. Den vetenskapliga belysningen genomfördes i två delar: en upprepad enkätundersökning av hälsa och arbetsmiljö för samtliga polisanställda i dessa områden, samt en fördjupad kvalitativ fallstudie av förutsättningar för trygghetsskapande polisiärt arbete i ett lokalområde i regionen. Vid seminariet presenterar vi kort metoder och resultat av vår vetenskapliga belysning. Huvuddelen av seminariet kommer dock att ägnas åt att diskutera erfarenheter av samverkan med en extern uppdragsgivare i utvärderingsforskning, i detta fall Polismyndigheten.

Evenemangstyp: Seminarium
Talare
Malin Eriksson
Professor
Läs om Malin Eriksson
Talare
Johanna Sundqvist
Universitetslektor, övrig/annan befattning
Läs om Johanna Sundqvist
Kontaktperson
Björn Blom
Läs om Björn Blom
Kontaktperson
Marie-Louise Snellman
Läs om Marie-Louise Snellman