"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

UCER Seminarium

fre
17
nov
Tid Fredag 17 november, 2023 kl. 13:00 - 15:00
Plats Stora sammanträdesrummet, Socialt arbete samt Zoom

Med företaget som förebild? Om kommunal hemtjänst i en marknadiserad äldreomsorg

Länk till Zoom 

David Feltenius, Docent, och Jessika Wide, Universitetslektor, bägge vid Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, presenterar sin forskning om offentliga utförare av hemtjänst inom äldreomsorgen. Vilka tillvägagångssätt tillämpas av den offentliga utföraren i en kontext av valfrihetssystem med olika typer av utförare (vinstdrivande, ideella och offentliga)?

Efter införandet av lagen om valfrihetssystem (LOV) 2009 har det uppstått en ”välfärdsmix” inom många kommuner, där olika typer av utförare inom hemtjänsten konkurrerar på en marknad: Privata, offentliga och ideella. Tidigare forskning har främst uppmärksammat privata utförare inom hemtjänsten, medan offentliga utförare hamnat i skymundan. I vårt forskningsprojekt riktas därför fokus mot den offentliga utföraren av hemtjänst inom ramen för ett valfrihetssystem enligt LOV.

För det första undersöks hur den offentliga utföraren av hemtjänst har klarat konkurrensen med privata utförare i LOV. Vi tittar på andelen hemtjänsttagare med offentlig respektive privat utförare i kommunerna. Har den offentliga utföraren försvagats eller är positionen fortsatt stark? Vilka variationer finns det mellan olika typer av kommuner i detta avseende och hur kan denna variation förklaras?

För det andra uppmärksammas frågan om vilka tillvägagångssätt den offentliga utföraren tillämpar i en kontext av LOV, främst med avseende på organisationsform, profilering av verksamheten och marknadsföring. Handlar det om ett närmande till det privata företaget som idé (”konvergens”) eller tvärtom ett tillvägagångssätt i motsatt riktning (”divergens”)? Att utveckla strategier är en förutsättning för att kommunal hemtjänst skall kunna hantera ett valfrihetssystem och konkurrensen med privata aktörer. Samtidigt finns det då en risk att den offentliga utföraren alltför okritiskt ”kopierar” lösningar från privata aktörer, vilket kan utmana den offentliga förvaltningens grundläggande värden.

Vår presentation baserar sig på resultaten från ett pågående forskningsprojekt med titeln ”Med företaget som förebild? Om kommunal hemtjänst i en marknadiserad äldreomsorg”. Forskningsmetoden utgör en blandning av kvantitativ metod och kvalitativ metod i form av fallstudier.

Evenemangstyp: Seminarium
Talare
Jessika Wide
Universitetslektor
Läs om Jessika Wide
Talare
David Feltenius
Universitetslektor
Läs om David Feltenius
Kontaktperson
Björn Blom
Läs om Björn Blom
Kontaktperson
Marie-Louise Snellman
Läs om Marie-Louise Snellman