"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

David Feltenius

Docent, meriterad lärare samt ansvarig för Politices kandidatprogrammet. Forskningsintressen: kommunal politik och förvaltning, äldrepolitik samt det civila samhällets organisationer.

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 12 37 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Fullständig presentation

 

Se mitt CV (pdf)

 

Forskning

Antagen som docent vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet.

Forskningsintressen: kommunal politik och förvaltning, äldrepolitik samt det civila samhällets organisationer.

Inom området kommunal politik och förvaltning studeras särskilt frågor om ansvarsfördelning mellan central och lokal nivå, den nationella politiken om regionerna, olika typer av styrmedel, grundlagsregleringen av den kommunala självstyrelsen samt marknadisering. I det sistnämnda fallet handlar det om tillämpandet av marknadsbaserade lösningar inom äldreomsorgen. Exempel på frågor som uppmärksammats är olika välfärdsutförare i en kontext av marknadisering, särskilt offentliga utförare. Inom forskningsområdet kommunal politik och förvaltning uppmärksammas också nya typer av styrformer i termer av "governance" och dess applicering inom äldreomsorg samt hälso- och sjukvård.

Med äldrepolitik avses politiska insatser riktade mot gruppen äldre i samhället definierat som personer 65 år och äldre. Exempel på frågor som beforskats är äldreomsorg; men det handlar även om frågor kring gruppen äldres delaktighet och inflytande i samhället. Hur ser egentligen gruppen äldres delaktighet och inflytande ut i samhället? I vilken utsträckning finns gruppen äldre representerade i folkvalda församlingar? Vilken roll spelar kommunala pensionärsråd i beslutsprocesser?

Forskningen om det civila samhällets organisationer har bland annat berört frågan om organisations-Sverige och det aktiva medborgarskapet. Vad innebär det aktiva medborgarskapet egentligen för det civila samhällets framtid? Forskning kring det civila samhällets organisationer har också berört frågan om marknadisering och dess implikationer för civilsamhällets deltagande och inflytande i beslutsprocesser.

Vetenskapliga uppdrag

Uppdrag som referee till tidskrifterna European Journal of Political Research (EJPR), Governance, Public Policy and Administration, Scandinavian Political Studies och International Journal of Public Administration.

Uppdrag som opponent på en doktorsavhandling, extern provopponent till sex avhandlingar vid olika lärosäten, ordförande i betygskommitté och ledamot i betygskommittéer.

Administrativa meriter
Programsamordnare för Politices kandidatprogrammet vid Umeå universitet, vilket bl.a. innebär ansvar för arbetet i programrådet och möten med fakultetens utbildningskommitté. Tidigare ordinarie ledamot i anställningskommittén för lektorer vid Samhällsvetenskaplig fakultet, Umeå universitet.

Samverkan
Erfarenhet som extern föreläsare på teman som anknyter till svensk politik och förvaltning. Mer specifikt har tidigare föreläsningar handlat om t.ex. "kommunalt självstyre", "det civila samhället" och "marknadisering". Se CV för närmare uppgifter!

Uppdrag i media som kommentator i såväl radio, TV som dagspress. Kommentarerna har huvudsakligen kretsat kring kommunal politik och förvaltning, men även den politiska händelseutvecklingen på central nivå. Se CV för närmare uppgifter!

Sekreterare/kassör i Statsvetenskapliga förbundet under perioden 2016/2017. Organisationen inrättades i början av 1970-talet och syftar till att främja samarbetet och kontakterna mellan landets olika akademiska miljöer inom ämnet Statsvetenskap.

Undervisning
Ansvar för undervisning och administration inom grundutbildningen, utnämnd till meriterad lärare vid fakulteten. Programsamordnare för Politices kandidatprogrammet, Umeå universitet. Bred undervisningserfarenhet från olika nivåer på grundutbildningen i statsvetenskap:

  • Statsvetenskap A: "Politisk teori", "Internationell politik" och "Politik och förvaltning i Sverige och EU"
  • Statsvetenskap B: "Metod" och "Politik från idé till verklighet"
  • Statsvetenskap C: Handledning av uppsatser
  • Magisternivå: "Offentlig handläggning"
International Journal of Public Sector Management, Emerald Group Publishing Limited 2024, Vol. 37, (2) : 141-158
Feltenius, David; Wide, Jessika
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 2024:3
Feltenius, David; Wide, Jessika
Public Management Review, Routledge 2023, Vol. 25, (1) : 63-83
Feltenius, David; Wide, Jessika
Perspectives on local governance across Europe: insights on local state-society relations, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2022 : 261-280
Feltenius, David; Henriksson, Linnéa
Nordisk Administrativt Tidsskrift, Universitetsbiblioteket OsloMet 2022, Vol. 99, (3)
Feltenius, David; Wide, Jessika
Stockholm: Sveriges kommuner och regioner 2022
Lidström, Anders; Feltenius, David
Close ties in European local governance: linking local state and society, Palgrave Macmillan 2021 : 353-366
Lidström, Anders; Feltenius, David
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 3
Feltenius, David
Journal of Civil Society, Routledge 2019, Vol. 15, (3) : 230-248
Feltenius, David; Wide, Jessika
Snabbtänkt: reflektioner från valet 2018 av ledande forskare, Sundsvall: DEMICOM, Mittuniversitetet 2018 : 75-75
Feltenius, David
Promoting active citizenship: markets and choice in Scandinavian welfare, Cham: Springer 2017 : 117-157
Feltenius, David
The Oxford handbook of Swedish politics, Oxford: Oxford University Press 2016 : 383-398
Feltenius, David
Scandinavian Political Studies, Wiley-Blackwell 2016, Vol. 39, (1) : 95-114
Feltenius, David
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 1/2016
Wide, Jessika; Feltenius, David
The 12th conference of European Sociological Association, ESA; Differences, Inequalities and Sociological Imagination, August 25-28, Prague, Czech republic
Andersson, Katarina; Johansson, Stina; Feltenius, David
Local Government Studies, Taylor & Francis Group 2015, Vol. 41, (2) : 301-319
Feltenius, David
Statsvetenskaplig Tidskrift, Fahlbeckska stiftelsen 2015, Vol. 117, (4) : 95-123
Feltenius, David; Wide, Jessika
När förvaltning blir business: marknadiseringens utmaningar för demokratin och välfärdsstaten, Linköping: Linköping University Electronic Press 2013 : 209-228
Feltenius, David
Offentlig Förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration, Gothenburg: School of Public Administration, University of Gothenburg 2013, Vol. 17, (2) : 147-150
Feltenius, David
Nordisk kommunforskning: En forskningsöversikt med 113 projekt
Feltenius, David
Nordisk kommunforskning: En forskningsöversikt med 113 projekt
Feltenius, David
XVI Nordiska statsvetarkongressen (NOPSA), Åbo Akademi, Vasa 9-12 augusti 2011
Feltenius, David
Statsvetenskaplig Tidskrift, Vol. 113, (3) : 291-312
Feltenius, David
Nordisk kommunforskning: En forskningsöversikt med 113 projekt
Feltenius, David
Nordisk kommunforskning: En forskningsöversikt med 113 projekt
Feltenius, David
Offentlig förvaltning: Scandinavian Journal of Public Administration, Gothenburg: School of Public Administration, University of Gothenburg 2010, Vol. 14, (3-4) : 61-85
Feltenius, David
XIX Nordiska Kommunforskarkonferensen, Syddansk universitet, Odense, 25-27 november 2010
Feltenius, David
Flernivåstyrning: framgångsfaktorer för kommuner, regioner och staten
Feltenius, David
Kommunal ekonomi och politik, Vol. 12, (2)
Feltenius, David
Journal of Comparative Policy Analysis, Taylor & Francis 2008, Vol. 10, (1) : 29-46
Feltenius, David
Journal of European Social Policy, Vol. 17, (2)
Feltenius, David
GERUM, Kulturgeografisk arbetsrapport
Feltenius, David; Rönnberg, Linda
Det civila samhället som forskningsfält, Gidlunds förlag, Hedemora 2006 : -
Feltenius, David
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 2004: 5
Feltenius, David