Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild David Feltenius

David Feltenius

Antagen som docent vid fakulteten, meriterad lärare samt ansvarig för Politices kandidatprogrammet. Läs mer om mina forskningsområden på min presentationssida.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 12 37 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Fullständig presentation

 

Se mitt CV (pdf)

 

Forskning
Jag är antagen som docent vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet. Mina forskningsintressen kretsar huvudsakligen kring frågor om 1) äldrepolitik, 2) ansvarsfördelning, 3) privatiseringar inom det offentliga, 4) styrning av det offentliga samt 5) det civila samhället.

1) Med äldrepolitik avses politiska insatser riktade mot gruppen äldre i samhället definierat som personer 65 år och äldre. Ett exempel på frågor som jag beforskat är äldreomsorg; men det handlar även om gruppen äldres delaktighet och inflytande i samhället. Hur ser egentligen gruppen äldres delaktighet och inflytande ut i samhället? I vilken utsträckning finns gruppen äldre representerade i folkvalda församlingar? Vilken roll spelar kommunala pensionärsråd i beslutsprocesser?

2) Frågor om ansvarsfördelning avser relationen mellan central och lokal nivå, den nationella politiken om regionerna samt författningen och den kommunala självstyrelsen. Min forskning har bl.a. berört Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regionfrågan samt partiernas positionering inom och utanför Ansvarskommittén (2003-2007). Frågan om grundlagsskyddet för den kommunala självstyrelsen har även den ägnats intresse; nu senast i samband med den reviderade regeringsformen (2011).

3) Privatiseringar inom det offentliga avser huvudsakligen de senaste årens utveckling i riktning mot marknadisering; dvs. tillämpandet av marknadsbaserade lösningar inom skola, vård och omsorg. Exempel på frågor som uppmärksammats i min forskning är upphandlingar och dess implikationer för civilsamhällets deltagande och inflytande samt olika välfärdsutförare och profilering av välfärdstjänster. I det sistnämnda fallet har olika typer av utförare undersökts inom äldreomsorgen i Sverige, Norge och Danmark.

4) Styrning av det offentliga har också uppmärksammats i min forskning. Det har då handlat om utvecklingen av nya typer av styrformer i termer av "governance". Vilka medel tillämpar staten för att styra över äldreomsorgen i en kontext av omfattande decentralisering? Vilka nya styrmedel används och vad går dessa ut på? I vilken utsträckning appliceras egentligen traditionella styrmedel som lagar?

5) Forskningen om det civila samhället har bland annat berört frågan om vad som händer med organisations-Sverige när det aktiva medborgarskapet breder ut sig. Vad innebär det aktiva medborgarskapet egentligen för det civila samhällets framtid? I anslutning till denna forskning har uppmärksamhet också ägnats åt gruppen äldres organisering i pensionärsorganisationer. Hur pass omfattande är denna organisering? Vilka politiska konsekvenser har den fått nationellt och lokalt?

Vetenskapliga uppdrag
Uppdrag som referee till tidskrifterna European Journal of Political Research (EJPR), Governance, Public Policy and Administration, Scandinavian Political Studies och International Journal of Public Administration.

Uppdrag som opponent på en doktorsavhandling, extern provopponent till fem avhandlingar vid olika lärosäten, ordförande i betygskommitté och ledamot i betygskommittéer.

Administrativa meriter
Jag är programsamordnare för Politices kandidatprogrammet vid Umeå universitet, vilket bl.a. innebär att jag är ansvarig för arbetet i programrådet och ingår i fakultetens utbildningskommitté. Jag är också ordinarie ledamot i anställningskommittén för lektorer vid Samhällsvetenskaplig fakultet, Umeå universtet.

Samverkan
Jag har anlitats som extern föreläsare i olika sammanhang på teman som anknyter till svensk politik och förvaltning. Mer specifikt har tidigare föreläsningar handlat om t.ex. "kommunalt självstyre", "det civila samhället" och "marknadisering". Se mitt CV för närmare uppgifter!

Mina uppdrag i media som kommentator har omfattat såväl radio, TV som dagspress. Mina kommentarer har huvudsakligen kretsat kring kommunpolitik i form av valresultat, samverkan och händelseutveckling inom specifika politikområden. Se mitt CV för närmare uppgifter!

Under perioden 2016/2017 var jag sekreterare/kassör i Statsvetenskapliga förbundet. Organisationen inrättades i början av 1970-talet och syftar till att främja samarbetet och kontakterna mellan landets olika akademiska miljöer inom ämnet Statsvetenskap.

Undervisning
Inom grundutbildningen ansvarar jag för undervisning och administration. Från och med 2013 är jag programansvarig för Politices kandidatprogrammet, Umeå universitet. Jag har en bred undervisnings­erfarenhet från olika nivåer på grundutbildningen i statsvetenskap. Nedan följer några exempel på kurser som jag haft ansvar för:

  • Statsvetenskap A: "Politisk teori", "Internationell politik" och "Politik och förvaltning i Sverige och EU"
  • Statsvetenskap B: "Metod" och "Politik från idé till verklighet"
  • Statsvetenskap C: Handledning av uppsatser
  • Magisternivå: "Offentlig handläggning"
Public Management Review
Feltenius, David; Wide, Jessika
Close ties in European local governance: linking local state and society, Palgrave Macmillan 2021 : 353-366
Lidström, Anders; Feltenius, David
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 3
Feltenius, David
Journal of Civil Society, Routledge 2019, Vol. 15, (3) : 230-248
Feltenius, David; Wide, Jessika
Snabbtänkt: reflektioner från valet 2018 av ledande forskare, Sundsvall: DEMICOM, Mittuniversitetet 2018 : 75-75
Feltenius, David
Promoting active citizenship: markets and choice in Scandinavian welfare, Cham: Springer 2017 : 117-157
Feltenius, David
The Oxford handbook of Swedish politics, Oxford: Oxford University Press 2016 : 383-398
Feltenius, David
Scandinavian Political Studies, Wiley-Blackwell 2016, Vol. 39, (1) : 95-114
Feltenius, David
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 1/2016
Wide, Jessika; Feltenius, David
Local Government Studies, Taylor & Francis Group 2015, Vol. 41, (2) : 301-319
Feltenius, David
Statsvetenskaplig Tidskrift, Fahlbeckska stiftelsen 2015, Vol. 117, (4) : 95-123
Feltenius, David; Wide, Jessika
När förvaltning blir business: marknadiseringens utmaningar för demokratin och välfärdsstaten, Linköping: Linköping University Electronic Press 2013 : 209-228
Feltenius, David
Offentlig Förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration, Gothenburg: School of Public Administration, University of Gothenburg 2013, Vol. 17, (2) : 147-150
Feltenius, David
Nordisk kommunforskning: En forskningsöversikt med 113 projekt
Feltenius, David
Nordisk kommunforskning: En forskningsöversikt med 113 projekt
Feltenius, David
Nordisk kommunforskning: En forskningsöversikt med 113 projekt
Feltenius, David
Nordisk kommunforskning: En forskningsöversikt med 113 projekt
Feltenius, David
Statsvetenskaplig Tidskrift, Vol. 113, (3) : 291-312
Feltenius, David
XVI Nordiska statsvetarkongressen (NOPSA), Åbo Akademi, Vasa 9-12 augusti 2011
Feltenius, David
Offentlig förvaltning: Scandinavian Journal of Public Administration, Gothenburg: School of Public Administration, University of Gothenburg 2010, Vol. 14, (3-4) : 61-85
Feltenius, David
XIX Nordiska Kommunforskarkonferensen, Syddansk universitet, Odense, 25-27 november 2010
Feltenius, David
Flernivåstyrning: framgångsfaktorer för kommuner, regioner och staten
Feltenius, David
Journal of Comparative Policy Analysis, Taylor & Francis 2008, Vol. 10, (1) : 29-46
Feltenius, David
Kommunal ekonomi och politik, Vol. 12, (2)
Feltenius, David
Journal of European Social Policy, Vol. 17, (2)
Feltenius, David
GERUM, Kulturgeografisk arbetsrapport
Feltenius, David; Rönnberg, Linda
Det civila samhället som forskningsfält, Gidlunds förlag, Hedemora 2006 : -
Feltenius, David
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 2004: 5
Feltenius, David