Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 augusti 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå Forskarutbildningen består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete där doktoranden genomför ett individuellt forskningsprojekt, studierna omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med doktorsexamen.

För mer information om de generella kraven och direktiven för forskarutbildning, kan du läsa på universitetets sida.

Ställföreträdande prefekt - med ansvar för forskningsutbildning

Avhandlingar från Kemiska institutionen

2020
Umeå: Umeå University 2020
Ravishankar, Harsha
2020
Umeå: Umeå universitet 2020
Torell, Frida
2018
Umeå: Umeå universitet 2018
Östman, Marcus
2018
Umeå: Umeå universitet 2018
Reyes Forsberg, Diana Carolina
2018
Umeå: Umeå University 2018
Yeşilbaş, Merve