"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå Forskarutbildningen består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete där doktoranden genomför ett individuellt forskningsprojekt, studierna omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med doktorsexamen.

För mer information om de generella kraven och direktiven för forskarutbildning, kan du läsa på universitetets sida.

Ställföreträdande prefekt - med ansvar för forskningsutbildning

Avhandlingar från Kemiska institutionen

Umeå: Umeå Universitet 2021
Sjögren, Rickard
Umeå: Umeå University 2020
Ravishankar, Harsha
Umeå: Umeå universitet 2020
Torell, Frida
Senast uppdaterad: 2020-02-27