Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 3 december 2020)

printicon

Teknisk kemi

Den huvudsakliga forskningen inom grupperingen teknisk kemi vid institutionen är inriktad mot förädling av biomassa, med koppling till processer i framtidens bioraffinaderier. Kemiska, termokemiska och biokemiska frågeställningar engagerar ett trettiotal personer inom såväl grundforskning som tillämpad forskning. Flera medarbetare inom teknisk kemi har nära samarbete med industrin och en särskilt stark koppling finns till bioraffinaderikomplexet i Örnsköldsvik.