Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utbildning på forskarnivå

Är du intresserad av att fördjupa dig inom ett naturvetenskapligt eller tekniskt vetenskapsområde och att bidra med ny kunskap? Då är forskarutbildning vid vår fakultet något för dig! Vi tar in 50-60 nya doktorander varje läsår.

Forskarutbildning omfattar fyra helårsstudier till doktorsexamen alternativt två år om man tar en licentiatexamen. Den består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete.

Förutom fördjupade kunskaper inom ett vetenskapsområde övar du dig dessutom i kritiskt och analytiskt tänkande. Under utbildningen får du lösa problem självständigt och du förbereds för en yrkeskarriär inom högskolevärlden, näringslivet eller den offentliga sektorn.

För att kunna antas som forskarstuderande krävs att du uppfyller förkunskapskraven för respektive ämne samt att du har de förmågor som i övrigt behövs för att klara utbildningen.

Lediga doktorandtjänster annonseras ut på Umeå universitetets hemsida.

Doktorsexamen

En doktorsexamen omfattar 240 hp i ett forskarutbildningsämne, dels krävs godkända doktorandkurser, dels godkänd doktorsavhandling om
minst 120 hp.

Licentiatexamen

Licentiatexamen är ett slutmål i forskarutbildningen om minst 120 hp. För examen krävs dels godkända doktorandkurser, dels godkänd vetenskaplig uppsats om minst 60 hp.

Disputationer - kalendarium och nyheter
Disputationer - kalendarium och nyheter

Läs nyheter om avhandlingar och kalendarium för kommande disputationer.

Lediga jobb
Lediga jobb

Sök bland lediga tjänster vid Umeå universitet.

Forskarutbildningskurser
Forskarutbildningskurser

Läs mer om de kurser som ges för doktorander.

Toppbild

Forskarskolor

• KBC (Kemiskt-biologiskt centrum)
• Umeå Centre for Microbial Research
• Företagsforskarskolan
• Umeå Plant Science Centre
• Utbildningsvetenskapliga området
• Pedagogiskt arbete
• Nationella forskarskolan med fokus på infektion och antibiotika
• Alla forskarskolor vid Umeå universitet

Kontakt