Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utbildning på forskarnivå

Vill du fördjupa dig inom ett naturvetenskapligt eller tekniskt vetenskapsområde och bidra med ny kunskap? Då är forskarutbildning vid vår fakultet något för dig!

Vi tar in 50-60 nya doktorander varje läsår. Forskarutbildning omfattar fyra helårsstudier till doktorsexamen alternativt två år om man tar en licentiatexamen. Den består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete.

Förutom fördjupade kunskaper inom ett vetenskapsområde övar du dig dessutom i kritiskt och analytiskt tänkande. Under utbildningen får du lösa problem självständigt och du förbereds för en yrkeskarriär inom högskolevärlden, näringslivet eller den offentliga sektorn.

För att kunna antas som forskarstuderande krävs att du uppfyller förkunskapskraven för respektive ämne samt att du har de förmågor som i övrigt behövs för att klara utbildningen.

Doktorsexamen

En doktorsexamen omfattar 240 hp i ett forskarutbildningsämne, dels krävs godkända doktorandkurser, dels godkänd doktorsavhandling om
minst 120 hp.

Licentiatexamen

Licentiatexamen är ett slutmål i forskarutbildningen om minst 120 hp. För examen krävs dels godkända doktorandkurser, dels godkänd vetenskaplig uppsats om minst 60 hp.

Forskarutbildningsämnen

Varje forskarutbildningsämne vid fakulteten har en studierektor och en allmän studieplan som bland annat beskriver utbildningens innehåll.

Läs mer om våra forskarutbildningsämnen:

Datavetenskap och beräkningsvetenskap
Industridesign
Ekologi, miljövetenskap och naturgeografi
Experimentell fysik, teoretisk fysik och beräkningsvetenskap
Växtfysiologi/växters cell- och molekylärbiologi
Kemi
Matematik, matematisk statistik och beräkningsvetenskap
Molekylärbiologi
Pedagogiskt arbete och ämnesdidaktik
Tillämpad fysik, tillämpad elektronik och energiteknik

Forskarskolor

Företagsforskarskolan
Umeå Plant Science Centre
• Utbildningsvetenskapliga området
• Pedagogiskt arbete
• Nationella forskarskolan med fokus på infektion och antibiotika
Alla forskarskolor vid Umeå universitet

Disputationer - kalendarium och nyheter
Disputationer - kalendarium och nyheter

Läs nyheter om avhandlingar och kalendarium för kommande disputationer.

Lediga jobb
Lediga jobb

Sök bland lediga tjänster vid Umeå universitet.

Forskarutbildningskurser
Forskarutbildningskurser

Läs mer om de kurser som Teknat ger för doktorander.

Kontakt

Susanne Vikström
Utbildningsledare
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 71