Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning på forskarnivå

Vill du fördjupa dig inom ett naturvetenskapligt eller tekniskt vetenskapsområde och bidra med ny kunskap? Då är forskarutbildning vid vår fakultet något för dig!

Vi tar in 50-60 nya doktorander varje läsår. Forskarutbildning omfattar fyra helårsstudier till doktorsexamen alternativt två år om man tar en licentiatexamen. Den består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete.

Förutom fördjupade kunskaper inom ett vetenskapsområde övar du dig dessutom i kritiskt och analytiskt tänkande. Under utbildningen får du lösa problem självständigt och du förbereds för en yrkeskarriär inom högskolevärlden, näringslivet eller den offentliga sektorn.

För att kunna antas som forskarstuderande krävs att du uppfyller förkunskapskraven för respektive ämne samt att du har de förmågor som i övrigt behövs för att klara utbildningen.

Doktorsexamen

En doktorsexamen omfattar 240 hp i ett forskarutbildningsämne, dels krävs godkända doktorandkurser, dels godkänd doktorsavhandling om
minst 120 hp.

Licentiatexamen

Licentiatexamen är ett slutmål i forskarutbildningen om minst 120 hp. För examen krävs dels godkända doktorandkurser, dels godkänd vetenskaplig uppsats om minst 60 hp.

Disputationer - kalendarium och nyheter

I kalendariet listas kommande disputationer. En del avhandlingar blir nyheter.

Lediga jobb

Sök bland lediga tjänster vid Umeå universitet.

Forskarutbildningskurser

Vår fakultet ger ett antal kurser för doktorander.

Kontakt

Frankie Ekerholm
Fakultetssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 74 38