"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Demokratiforskning

Demokratiforskningen är särskilt angelägen med tanke på att de antidemokratiska krafterna i världen ser ut att stärkas. Dessutom kan de globala klimatproblemen lösas endast om det finns politiska strukturer där beslut kan fattas som accepteras av flertalet i en modern rättsstat. Inom detta område finns även forskning om digitalisering i samhället, samt frågor om genus och e-demokrati.

Fördjupa dig

Vår forskning inom demokrati täcker i princip alla vetenskapliga discipliner. Dessa artiklar är bara några exempel på den forskning vi bedriver på området.
Demokrati – ingen garanti för fred

Demokrati är ofta en viktig del av fredsskapandet, även om vägen dit kan vara våldsam.

Varför värnar vi inte mer om vår demokrati?

Abrak Saati tänker varje dag på hur livet kunde ha varit.

Strokevård på lika villkor?

Nya statistiska metoder kan göra mer rättvisande jämförelser av vårdens kvalitet.

För frågor om ändamålet, vänligen kontakta

Thomas Pettersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 34
Senast uppdaterad: 2019-02-22