"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Infektionsforskning

Infektionssjukdomar orsakar stort lidande och kan vara dödliga. De kostar också samhället stora summor och är en belastning för vården. Vi saknar läkemedel mot de flesta virusinfektioner, och överanvändning av antibiotika har medfört att många mikroorganismer numer är resistenta mot befintliga läkemedel.

I Umeå pågår flera forskningsprojekt med målet att utveckla nya behandlingsmöjligheter, i speciella säkerhetslaboratorier och med avancerad utrustning. Infektionsforskarna här är nationellt och internationellt ledande inom sina respektive områden. Pandemin COVID-19 visar tydligt att sjukvård och forskning kring infektioner behöver byggas ut – för att kunna ge den bästa vården och för att utveckla diagnostik, läkemedel och vacciner. Vid Umeå universitet finns unika förutsättningar med många kompetenta forskare i kliniska och experimentella miljöer.

Din gåva ger forskarna bättre möjligheter att studera infektioner. Exempel på forskningsområden där Umeå universitet är ledande: molekylär infektionsbiologi, diagnostik, vaccinutveckling, läkemedelsutveckling, epidemiologi och resistensutveckling.

Fördjupa dig

Läs om det viktiga arbete några av våra forskare bedriver inom infektionsforskning för att hitta nya läkemedel och vacciner och lösa några av de ännu obesvarade gåtorna inom fältet.
Niklas försöker hitta medicin mot virusinfektioner

Idag finns läkemedel mot endast cirka 3 procent av alla virusinfektioner som drabbar människor.

Bakteriers beteende studeras i jakt på nya antibiotika

Maria Fällman och hennes kollegor studerar två tarmbakterier som modellorganismer för persistenta infektioner.

Livsfarlig ”torsksvamp” utnyttjar syrebrist från tarmen till rymden

Studier har upptäckt att svampen Candida albicans kan anpassa sig till förhållanden med extrem syrebrist.

Nya läkemedel mot forskning

Åsa Gylfe forskar om nya antibiotika. I en kort film berättar hon om sin forskning.

Kan vi förebygga harpest?

Se en kort film där Anders Sjöstedt berättar om hur han utvecklar ett vaccin mot harpestbakterien.

Gå vidare genom att donera

Om du vill skänka en gåva till infektionsforskning eller medicinsk forskning går du vidare genom Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning.

För frågor om ändamålet, vänligen kontakta

Niklas Arnberg
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 84 40
Senast uppdaterad: 2023-06-21