Hoppa direkt till innehållet
printicon

Infektionsforskning

Infektionssjukdomar orsakar stort lidande och är ibland dödliga. De kostar också stora summor för samhället och är en belastning för vården. Vi saknar helt läkemedel mot de flesta virusinfektioner, och överanvändning av antibiotika har medfört att många mikroorganismer numera är resistenta mot befintliga läkemedel.

I Umeå pågår flera nationella och internationella forskningsprojekt med målsättningen att utveckla nya behandlingsmöjligheter. Infektionsforskning kräver speciella säkerhetslaboratorier och avancerad utrustning. Infektionsforskarna i Umeå är nationellt och internationellt ledande inom sina respektive forskningsområden.

Din gåva ger våra forskare bättre möjligheter att studera infektioner på olika nivåer. Exempel på forskningsområden där Umeå är ledande är molekylär infektionsbiologi, läkemedelsutveckling, epidemiologi och resistensutveckling.

Fördjupa dig

Läs om det viktiga arbete några av våra forskare bedriver inom infektionsforskning för att hitta nya läkemedel och vacciner och lösa några av de ännu obesvarade gåtorna inom fältet.
Niklas försöker hitta medicin mot virusinfektioner
Niklas försöker hitta medicin mot virusinfektioner

Idag finns läkemedel mot endast cirka 3 procent av alla virusinfektioner som drabbar människor.

Bakteriers beteende studeras i jakt på nya antibiotika
Bakteriers beteende studeras i jakt på nya antibiotika

Maria Fällman och hennes kollegor studerar två tarmbakterier som modellorganismer för persistenta infektioner.

Livsfarlig ”torsksvamp” utnyttjar syrebrist  från tarmen till rymden
Livsfarlig ”torsksvamp” utnyttjar syrebrist från tarmen till rymden

Studier har upptäckt att svampen Candida albicans kan anpassa sig till förhållanden med extrem syrebrist.

Film: Nya läkemedel mot forskning
Nya läkemedel mot forskning

Åsa Gylfe forskar om nya antibiotika. I en kort film berättar hon om sin forskning.

Film: Kan vi förebygga harpest?
Kan vi förebygga harpest?

Se en kort film där Anders Sjöstedt berättar om hur han utvecklar ett vaccin mot harpestbakterien.

Gå vidare genom att donera

Om du vill skänka en gåva till infektionsforskning eller medicinsk forskning går du vidare genom Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning.

För frågor om ändamålet, vänligen kontakta

Niklas Arnberg
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 84 40