"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vanliga frågor om donationer

Här hittar du svar på några vanliga frågor om donationer till Umeå universitet. Här finns också kontaktpersoner om du inte hittar svar på din fråga.

Vanliga frågor

Vad används min donation till?

Donationer till utbildning och forskning vid högskolor och universitet är av stor betydelse och mycket välkomna. Donationer till Umeå universitet används alltid i enlighet med ändamålet som angetts för respektive donation. Du väljer själv vilket ändamål som du vill stödja. Som förslag har vi satt upp en rad ändamål som du kan bidra till. Dessa är demokratiforskning, klimatforskning, infektionsforskning, arktisk och samisk forskning, ekonomisk forskning, kulturvetenskaplig forskning, skogsforskning, medicinsk forskning, Umevatoriet och Bildmuseet. Men du kan även donera till ett eget ändamål som ryms inom universitetets nuvarande eller planerade verksamhet eller ge en allmän donation till Umeå universitet utan specifikt ändamål. Medicinsk forskning delas även upp på mer specifika ändamål, däribland infektionsforskning, och inbetalning sker genom Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning.

Om du ger en allmän donation till Umeå universitet utan specifikt ändamål, fattar en särskild kommitté under ledning av rektor beslut om vad donationen ska användas till.

Läs mer om respektive ändamål

Kan jag skänka till andra forskningsområden än de som listas?

Ja, du har två möjligheter. Du kan antingen ange ett eget ändamål än de angivna om du brinner för något annat område, till exempel ett annat ämnesområde, utbildning eller kultur. Sådant ändamål ska ingå i universitetets befintliga eller planerade verksamhet och följa de bestämmelser som anges i donationsförordningen och universitetets policy. Eller så kan du göra en donation till Umeå universitet i allmänhet utan specifikt ändamål.

Läs mer under Eget ändamål eller Allmän donation till Umeå universitet

Hur små summor kan jag ge?

Alla donationer oavsett storlek är välkomna och bidrar till vår forskning och utbildning.

Kan jag skapa regelbundna insättningar?

Det är möjligt att donera till Umeå universitet genom inbetalning via bankgiro eller bankkonto. Vill du donera i form av regelbundna insättningar har du möjlighet att lägga upp en stående insättning/överföring till vårt bank- eller bankgirokonto.

Kan jag skänka ett hus, fastighet, värdepapper eller andra liknande tillgångar?

Det kan vara så att en närstående gått bort och lämnat en fastighet efter sig som efterlevande inte vill eller kan förvalta. Eller så har du själv en fastighet som du skulle vilja donera.

Umeå universitet får bara ta emot sådana tillgångar som får lov att avyttras. Får universitetet avyttra fastigheten kan vi ta emot den som gåva eller i ett testamente. I gengäld bidrar utfallet till att skapa ny kunskap. Du kan välja vilket ändamål du vill att din gåva ska komma till nytta inom.

Kontakta oss för att överlåta en fastighet eller andra tillgångar åt Umeå universitet.

Kontaktperson för frågor om donationer

Kan jag styra forskningsresultaten genom min gåva?

Forskning vid svenska lärosäten karaktäriseras av frihet och öppenhet. Inga intressekonflikter eller ekonomiska bindningar mellan forskare och finansiärer får påverka det resultat som forskningen leder till eftersom det skadar trovärdigheten, opartiskheten och forskningens integritet. Det är därför inte möjligt att styra forskningsresultat genom att donera till ett lärosäte. Genom din gåva möjliggör du istället att nya områden kan beforskas, till att öka kvaliteten i utbildning och att skapa nya insikter som kan komma till nytta för människan.

Kan jag sätta upp villkor för min donation?

Enligt Donationsförordningen (1998:140) måste en donation till en statlig myndighet ske utan krav på motprestation eller särskild förmånsställning. Det hindrar dock inte att du som donator anger det ändamål inom vilket donationen ska användas. Övriga donationsvillkor som allmänt avser inriktningen av den forskning eller utbildning som ska stödjas kan accepteras i den mån de är vetenskapligt relevanta och i enlighet med god forskningssed och undervisningsmetodik. Donationsvillkor som föreskriver att vissa resultat ska uppnås i forskningsarbetet kan inte accepteras. Inte heller kan donationer accepteras som föreskriver att utbildningen ska begränsas till vissa specificerade teser eller läror.

Läs mer i Umeå universitets policy om mottagande av donationer

Hur regleras den donation jag ger till Umeå universitet?

Som statlig myndighet är det reglerat hur Umeå universitet får ta emot donationer genom Donationsförordningen (1998:140). Hur universitetet tillämpar förordningen finns sen beskrivet i vår Policy för mottagande av donationer. Den interna administrativa hanteringen av donationer finns därutöver beskriven i Handläggningsordning för mottagande av donationer.

Läs förordningen

Läs policyn

Läs handläggningsordningen

Hur mycket donationer har Umeå universitet mottagit de senaste åren?

År 2018 mottog universitetet sju donationer om totalt cirka fyra miljoner kronor. År 2017 mottog universitetet fem donationer om totalt cirka två miljoner kronor.

Ovanstående uppgifter inkluderar donationer till Umeå universitet samt donationer till Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning och Insamlingsstiftelsen för strokeforskning i Norrland.

Går det att donera anonymt?

Det går till viss del att göra anonyma donationer. Eftersom donationen måste prövas mot de särskilda riktlinjer vid donation som anges i Umeå universitets policy om mottagande av donationer, måste däremot åtminstone en ansvarig person på lärosätet känna till din identitet.

Läs mer i Umeå universitets policy om mottagande av donationer

Vad är en anknuten insamlingsstiftelse?

Vid Umeå universitet finns två anknutna insamlingsstiftelser som är öppna för insättningar. Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning och Insamlingsstiftelsen för strokeforskning i Norrland. Dessa stiftelser förvaltas av universitetet, men är egna juridiska personer som är skilda från Umeå universitet som organisation. Information om hur du donerar till dessa stiftelser och vilka ändamål som är möjliga att donera till får du genom stiftelserna. Du är varmt välkommen att donera till dessa insamlingsstiftelser. När det gäller fördelningen av donerade medel är det stiftelsens egna stadgar och fondkommitté som fattar beslut.

Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning

Insamlingsstiftelsen för strokeforskning i Norrland

Läs mer om att upprätta en anknuten stiftelse

Kontaktpersoner

Kontaktperson för frågor om donationer

Kontaktperson för frågor om testamenten

Kontakta oss om du vill veta mer om anknutna stiftelser

Chatarina Larson
Enhetschef, universitetsjurist
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 51

 

Se respektive donationsändamål för att hitta kontaktpersoner om du har frågor om verksamheten inom de olika donationsändamålen.

Läs mer om donationsändamålen

Senast uppdaterad: 2019-02-27