"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Eget ändamål

Om du brinner för något som inte finns angivet som förslag på ändamål, kan du i stället göra en donation till ett eget ändamål. Det behöver inte vara forskning, utan kan även gälla utbildning eller annat som ingår i Umeå universitets verksamhet.

Vad gäller för donationer för egna ändamål?

  • Det särskilda ändamålet ska rymmas inom universitetets befintliga eller planerade verksamhet.
  • Ändamålet måste vara förenligt med donationsförordningens bestämmelser och universitetets policy.
  • Inbetalade donationer som inte uppfyller dessa villkor återbetalas till donatorn.

Om du är osäker kan du läsa Handläggningsordning för mottagande av donationer och Umeå universitets policy om mottagande av donationer.

Vad händer om jag inte har något eget ändamål i åtanke?

Du kan också donera till universitetet generellt utan att ange något specifikt ändamål. Donationskommittén under ledning av rektor beslutar hur sådana donationer ska användas.

Läs om allmän donation till Umeå universitet

Mer information

Så här gör du

Här får du reda på hur du gör för att donera en gåva till Umeå universitet när du bestämt dig för ett ändamål.

Vanliga frågor

Här hittar du svar på några frågor om donationer och kontaktuppgifter för de frågor som kvarstår.

Tack för ditt stöd

Din gåva bidrar till ett samhälle som står bättre rustat att möta rådande och framtida utmaningar.

Fördjupa dig

Läs mer om allt spännande som pågår på Umeå universitet. Här får du några exempel, men det finns mycket mer.
Artificiell intelligens vid Umeå universitet

Över 50 års erfarenhet av forskning och utbildning och nästan 100 forskare arbetar inom AI. Få en överblick.

Språket ger inflytande

Svenska skolelever är pålästa i samhällsfrågor. Men växer de upp till aktiva samhällsmedborgare?

Interaktionsdesign för digitala upplevelser

Charlotte Wiberg forskar om hur man kan fånga, definiera och mäta användares upplevelser av digital medier.

Tror på ändrad GMO-lag

Stefan Jansson, professor i fysiologisk botanik, tror att det är ett bra läge att ändra lagstiftningen.

Kultur på campus

Musik, humor, litteratur, nycirkus och lite till.

Har du frågor? Kontakta oss gärna

Kontaktperson för frågor om donationer

Kontaktperson för frågor om testamenten

Senast uppdaterad: 2019-02-21