"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Expertlista: Samhällsomvandling i norr

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. Vid Umeå universitet bedrivs forskning kring samhällsomvandlingen ur flera olika perspektiv. Här nedan finns ett urval av forskare. (Listan fylls på).

Arbetsmarknad, kompetensförsörjning, strukturomvandling, entreprenörskap, regional utveckling

Rikard Eriksson: Kontakt och mer information

Universitetets roll, regional utveckling, mobilitet, turism

Dieter K. Müller: Kontakt och mer information

Samhällsplanering, bilden av norra Sverige, lokal mobilisering

Madeleine Eriksson: Kontakt och mer information

Migration, befolkningsutveckling

Emma Lundholm: Kontakt och mer information

Kompetensförsörjning, strukturomvandling, arbetsmarknad

Emelie Hane-Weijman: Kontakt och mer information

Kommunal ekonomi, offentlig upphandling, regional tillväxt,  migration och lokala arbetsmarknader

Johan Lundberg: Kontakt och mer information

Miljöekonomi, energihistoria, ekonomisk historia

Magnus Lindmark: Kontakt och mer information

Etnologi, lokal mobilisering, åldrande

Anna Sofia Lundgren: Kontakt och mer information

Markanvändningskonflikter, styrning

Camilla Sandström: Kontakt och mer information

Medier, kommunikation, medborgare, social innovation och hållbarhet

Annika Egan Sjölander: Kontakt och mer information

Miljöhistoria, markanvändningskonflikter

Erland Mårald: Kontakt och mer information

Miljöhistoria, naturresursutvinning

Janina Priebe: Kontakt och mer information

Folkhälsa

Ulf Näslund: Kontakt och mer information

Bioenergi, bioraffinaderier, luftföroreningar

Christoffer Boman: Kontakt och mer information

Materialvetenskap, bioenergi, resursåtervinning

Nils Skoglund: Kontakt och mer information

Vätgas, batterier, och förnybar energi

Thomas Wågberg: Kontakt och mer information

Entreprenörskap, grön omställning

Norbert Steigenberger: Kontakt och mer information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2023-05-05