"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lokalt ULF-avtal: Hudiksvalls kommun

Kontaktperson

Johan Sidenvall
johan.sidenvall@hudiksvall.se

 

Projekt

Barns och elevers tidiga matematikundervisning
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 30 maj 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Undervisningsutveckling i svenskämnet avseende lässtrategier
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 30 maj 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Senast uppdaterad: 2023-12-20