"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utvärdering och erfarenhetsutbyte

Det är viktigt att ta reda på vad kvalitet i VFU är och hur den kan utvecklas inom försöksverksamheten. Fram till och med våren 2019 har två processutvärderare följt olika målgrupper inom verksamheten. Från och med hösten 2020 kommer Lärarhögskolan att via enkäter riktade till VFU-handledare och studenter titta närmare på kvalitativa aspekter i försöksverksamheten.

Exempel på enkäter 

Studentenkät

Handledarenkät

Skolornas utvärderingar

Utvärdering professionsseminarier Örnsköldsviks gymnasium

Örnsköldsvik enkät handledare (länk)

Örnsköldsvik enkät student (länk)

Örnsköldsvik enkät professionsseminarier (länk)

Enkät Tannbergsskolan, Lycksele (länk)

Utvärdering Tannbergsskolan Lycksele 2018

Utvärdering Dragonskolan

Årlig samverkansdag

Samverkansdag 2022

Samverkansdag 2021

Innehåll samverkansdag 2020

Program samverkansdag 2019

Program samverkansdag 2018

Processutvärderingar

Processutvärdering 2019

Processutvärdering 2018

Processutvärdering 2017

Processutvärdering 2016

 

Senast uppdaterad: 2023-05-25