"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Internationalisering

Följande personer ingår i Internationaliseringsgruppen vid Medicinska fakulteten.

Fakultetsnämnden

André Nyberg, sammankallande
Universitetslektor, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Internationaliseringsansvarig med särskild inriktning mot forskning.

Andre Nyberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 39

Fakultetsnämnden

Estelle Naumburg, sammankallande
Universitetslektor, överläkare vid Institutionen för klinisk vetenskap

Internationaliseringsansvarig med särskild inriktning i utbildning.

Estelle Naumburg
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post

Forskningsstrategiska nämnden

Anni-Maria Pulkki-Brännström
Universitetslektor vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Utbildningsstrategiska nämnden

Pamela Hasslöf
Universitetslektor, Institutionen för odontologi

Pamela Hasslöf
Bitr universitetslektor, spec utbildad tandläkare (tjänstledig), universitetslektor, specialistutbildad tandläkare
E-post
E-post

Rådet för utbildning på forskarnivå

Paul Kingham
Universitetslektor vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Paul Kingham
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 54
Senast uppdaterad: 2023-12-13