Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fakultetens ledning

DEKAN

Patrik Danielson
Professor i anatomi och överläkare i ögonsjukdomar

Ordförande i fakultetsnämnden

Dekans sekreterare:
Anna Olson
090-786 53 35
anna.olsson@umu.se

Patrik Danielson
Professor, överläkare, professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 58 93

PRODEKAN

Kristina Lejon
Professor i immunologi

Dekans ställföreträdare, tillika vice ordförande i fakultetsnämnden.

Ordförande i fakultetens utbildningsstrategiska nämnd (UN). Medicinska fakultetens representant i utbildningsstrategiska rådet.

Ansvarsområden: Utbildning på grund- och avancerad nivå.

Kristina Lejon
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 35 76

VICEDEKAN FÖR FORSKNING

Anna Arnqvist
Professor i biomedicin

Ordförande i fakultetens forskningsstrategiska nämnd (FoN). Medicinska fakultetens representant i forskningsstrategiska rådet.

Ansvarsområden: Forskning samt utbildning på forskarnivå.

Anna Arnqvist
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 39

VICEDEKAN FÖR SAMVERKAN KRING KLINISK UTBILDNING

Magnus Hultin
Universitetslektor/överläkare och docent i anestesi och intensivvård

Vice ordförande i fakultetens utbildningsstrategiska nämnd (UN).

Ansvarsområden: Samverkan med regioner, kommuner och statliga myndigheter kring klinisk utbildning på grund- och avancerad nivå, inkluderande verksamhetsförlagd utbildning och ALF-frågor inom GU.

Magnus Hultin
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 09

VICEDEKAN FÖR SAMVERKAN KRING KLINISK FORSKNING

Anders Behndig
Professor/överläkare i oftalmiatrik

Ansvarsområden: Samverkan kring klinisk forskning, särskilt med Norra sjukvårdsregionens regioner. Inkluderar frågor kring forsknings-ALF-medel, universitetssjukvården och nationell högspecialiserad vård.

Anders Behndig
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 48

KANSLICHEF

Ann-Christin Edlund
Kanslichef vid Kansliet för medicin

DEKANS RÅDGIVARE FÖR HÄLSOVETENSKAPLIGA FRÅGOR

Ingeborg Nilsson
Professor i arbetsterapi