"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fakultetens ledning

DEKAN

Patrik Danielson
Professor i anatomi och överläkare i ögonsjukdomar

Ordförande i fakultetsnämnden

Dekans sekreterare: Anna Olson

Patrik Danielson
Professor, överläkare, professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 58 93

PRODEKAN

Kristina Lejon
Professor i immunologi

Dekans ställföreträdare, tillika vice ordförande i fakultetsnämnden.

Ordförande i fakultetens utbildningsstrategiska nämnd (UN). Medicinska fakultetens representant i utbildningsstrategiska rådet.

Ansvarsområden: Utbildning på grund- och avancerad nivå.

Kristina Lejon
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 35 76

VICEDEKAN FÖR FORSKNING

Anna Arnqvist
Professor i biomedicin

Ordförande i fakultetens forskningsstrategiska nämnd (FoN). Medicinska fakultetens representant i forskningsstrategiska rådet.

Ansvarsområden: Forskning samt utbildning på forskarnivå.

VICEDEKAN FÖR SAMVERKAN KRING KLINISK FORSKNING OCH UTBILDNING

Magnus Hultin
Universitetslektor/överläkare och docent i anestesi och intensivvård

Ansvarsområden: Samverkan med regioner, kommuner och statliga myndigheter kring klinisk forskning och utbildning, inkluderande frågor om universitetssjukvård, nationell högspecialiserad vård, verksamhetsförlagd utbildning samt ALF (avtal om läkarutbildning och klinisk forskning).

Magnus Hultin
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 09

VICEDEKAN FÖR LIKA VILLKOR OCH MÅNGFALD

Christina Ljungberg
Universitetslektor i handkirurgi

Ansvarsområden: Frågor som rör lika villkor, mångfald, inkludering och värdegrund.

Christina Ljungberg
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 90 98

KANSLICHEF

Ann-Christin Edlund
Kanslichef vid Kansliet för medicin

FAKULTETSGEMENSAM STUDIEREKTOR FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

Ann Sörlin
Universitetslektor/docent, fysioterapi
Bereder och granskar ärenden inför beslut av dekan, och fattar beslut på dekans uppdrag, i olika ärenden som rör utbildning på forskarnivå.

Ställföreträdande studierektor: Ludvig Backman

Fakultetssamordnare på Kansliet för medicin: Gunilla Mårald

Senast uppdaterad: 2024-02-01