Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 19 november 2020)

printicon

Fakultetens ledning

DEKAN

Patrik Danielson
Professor i anatomi och överläkare i ögonsjukdomar

Ordförande i fakultetsnämnden

Dekans sekreterare:
Anna Olson
090-786 53 35
anna.olsson@umu.se

Patrik Danielson
Professor, överläkare, professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 58 93

PRODEKAN

Marie Bixo
Professor och överläkare i obstetrik och gynekologi

Dekans ställföreträdare, tillika vice ordförande i fakultetsnämnden

Ansvarsområden: Samverkan med det omgivande samhället, särskilt Norra sjukvårdsregionens regioner och kommuner (inkl. ALF-/TUA-frågor).

Marie Bixo
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 04 67

VICEDEKAN FÖR UTBILDNING

Kristina Lejon
Professor i immunologi

Ordförande i fakultetens utbildningsstrategiska nämnd (UN). Medicinska fakultetens representant i utbildningsstrategiska rådet.

Ansvarsområden: Utbildning på grund- och avancerad nivå.

Kristina Lejon
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 35 76

VICEDEKAN FÖR FORSKNING

Anna Arnqvist
Professor i biomedicin

Ordförande i fakultetens forskningsstrategiska nämnd (FoN). Medicinska fakultetens representant i forskningsstrategiska rådet.

Ansvarsområden: Forskning samt utbildning på forskarnivå.

Anna Arnqvist
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 39

KANSLICHEF

Ann-Christin Edlund
Kanslichef vid Kansliet för medicin

DEKANS SENIORRÅDGIVARE

Tommy Olsson
Professor/överläkare, medicin

Tommy Olsson är även biträdande föreståndare för Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet (WCMM).

Tommy Olsson
Professor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-785 18 45

DEKANS RÅDGIVARE FÖR HÄLSOVETENSKAPLIGA FRÅGOR

Ingeborg Nilsson
Professor i arbetsterapi

DEKANS RÅDGIVARE FÖR BIOBANKSFORSKNING

Anknuten till fakultetsledningen

Malin Sund
Professor/överläkare, kirurgi

Malin Sund
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 19 66