Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskaraspiranterna

Studenter vid fakultetens alla grundutbildningar kan under studietiden få en god inblick i den medicinska forskningens vardag. Studenter som deltar i Forskaraspiranterna får parallellt med studierna möjlighet att delta i olika forskningsprojekt tillsammans med Medicinska fakultetens framgångsrika forskare.

Huvuddelen av tiden tillbringas inom stipendie-finansierade forskningsprojekt, vilket ger möjlighet att arbeta med forskning på heltid under upp till tre somrar.

Forskaraspiranterna får exempelvis delta i praktiskt forskningsarbete, litteraturstudier, metodutveckling och - framför allt - får knyta kontakter med forskare vid Medicinska fakulteten. Ofta ges även möjlighet att engagera sig i forskningsprojektet under terminerna.

Under terminerna ordnas gemensamma träffar där man kan diskutera forskning och dela sina erfarenheter med andra Forskaraspiranter. Andra exempel på gemensamma aktiviteter är Nobelpris-tema och föreläsningar med inbjudna forskare.

Forskaraspiranterna får en bred inblick i vad medicinsk forskning innebär i praktiken, en bra grund för en forskarutbildning samt en tydligare karriärväg.

Verksamheten har sedan starten 2011 byggts ut och utvecklats i etapper till att idag omfatta 20 platser per år, vilka är öppna att söka för studenter vid Medicinska fakultetens alla grundutbildningsprogram.

Sök till Forskaraspiranterna 2022

2022 års ansökningsomgång öppnar 1 december