Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskaraspiranterna

Studenter vid fakultetens alla grundutbildningar kan under studietiden få en god inblick i den medicinska forskningens vardag. Studenter som deltar i Forskaraspiranterna får parallellt med studierna möjlighet att delta i olika forskningsprojekt tillsammans med Medicinska fakultetens framgångsrika forskare.

Huvuddelen av tiden tillbringas inom stipendie-finansierade forskningsprojekt, vilket ger möjlighet att arbeta med forskning på heltid under upp till tre somrar.

Forskaraspiranterna får exempelvis delta i praktiskt forskningsarbete, litteraturstudier, metodutveckling och - framför allt - får knyta kontakter med forskare vid Medicinska fakulteten. Ofta ges även möjlighet att engagera sig i forskningsprojektet under terminerna.

Under terminerna ordnas gemensamma träffar där man kan diskutera forskning och dela sina erfarenheter med andra Forskaraspiranter. Andra exempel på gemensamma aktiviteter är Nobelpris-tema och föreläsningar med inbjudna forskare.

Forskaraspiranterna får en bred inblick i vad medicinsk forskning innebär i praktiken, en bra grund för en forskarutbildning samt en tydligare karriärväg.

Verksamheten har sedan starten 2011 byggts ut och utvecklats i etapper till att idag omfatta 20 platser per år, vilka är öppna att söka för studenter vid Medicinska fakultetens alla grundutbildningsprogram.

Sök till Forskaraspiranterna 2020

2020 års ansökningsomgång är öppen 1 december-1 februari.

Informationsträffar inför 2020

Lokal: Vårdvetarhuset, Aula
Datum: 27 november 2019
Tid: 16-17
Det går bra att delta via Zoom. Anmäl dig för en länk hos Anna Olson (anna.olson@umu.se).

Lokal: Betula
Datum: 2 december 2019
Tid: 16-17

Lokal: KBC, lilla hörsalen KBE301
Datum: 5 december 2019
Tid: 16.30-17:30

Mer om Forskaraspiranterna och ansökan

Här hittar du mer om Forskaraspiranterna och om ansökan

 

Michaela fascineras av de små byggstenarna i kroppen
Michaela fascineras av de små byggstenarna i kroppen

Michaela är något av en labbare och har sökt sig till den typen av forskning.

Med intresse för globala hälsofrågor
Med intresse för globala hälsofrågor

I framtiden vill Mohammed Hassan Ali arbeta både som kliniskt verksam läkare och som forskare.

Prova på att forska
Prova på att forska

Du som är intresserad av medicinsk forskning kan bli forskaraspirant och få prova på forskning i praktiken.