"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskaraspiranterna

Studenter vid fakultetens alla grundutbildningar kan under studietiden få en god inblick i den medicinska forskningens vardag. Studenter som deltar i forskaraspirantverksamheten får parallellt med studierna möjlighet att delta i olika forskningsprojekt tillsammans med Medicinska fakultetens framgångsrika forskare.

Huvuddelen av tiden tillbringas inom stipendiefinansierade forskningsprojekt, vilket ger möjlighet att arbeta med forskning på heltid under upp till tre somrar.

Forskaraspiranterna får exempelvis delta i praktiskt forskningsarbete, litteraturstudier, metodutveckling och - framför allt - får knyta kontakter med forskare vid Medicinska fakulteten. Ofta ges även möjlighet att engagera sig i forskningsprojektet under terminerna.

Under terminerna ordnas gemensamma träffar där man kan diskutera forskning och dela sina erfarenheter med andra forskaraspiranter. Andra exempel på gemensamma aktiviteter är Nobelpris-tema och föreläsningar med inbjudna forskare.

Forskaraspiranterna får en bred inblick i vad medicinsk forskning innebär i praktiken, en bra grund för en forskarutbildning samt en tydligare karriärväg.

Verksamheten har sedan starten 2011 byggts ut och utvecklats i etapper till att idag omfatta 20 platser per år, vilka är öppna att söka för studenter vid Medicinska fakultetens alla grundutbildningsprogram.

Sök till Forskaraspiranterna

2022 års ansökningsomgång öppnar 1 december

 

Senast uppdaterad: 2023-02-13