"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskaraspiranterna

Studenter vid fakultetens alla grundutbildningar kan under studietiden få en god inblick i den medicinska forskningens vardag. Studenter som deltar i forskaraspirantverksamheten får parallellt med studierna möjlighet att delta i olika forskningsprojekt tillsammans med Medicinska fakultetens framgångsrika forskare.

Huvuddelen av tiden tillbringas inom stipendiefinansierade forskningsprojekt, vilket ger möjlighet att arbeta med forskning på heltid under upp till tre somrar.

Forskaraspiranterna får exempelvis delta i praktiskt forskningsarbete, litteraturstudier, metodutveckling och - framför allt - får knyta kontakter med forskare vid Medicinska fakulteten. Ofta ges även möjlighet att engagera sig i forskningsprojektet under terminerna.

Under terminerna ordnas gemensamma träffar där man kan diskutera forskning och dela sina erfarenheter med andra forskaraspiranter. Andra exempel på gemensamma aktiviteter är Nobelpris-tema och föreläsningar med inbjudna forskare.

Forskaraspiranterna får en bred inblick i vad medicinsk forskning innebär i praktiken, en bra grund för en forskarutbildning samt en tydligare karriärväg.

Verksamheten har sedan starten 2011 byggts ut och utvecklats i etapper till att idag omfatta 20 platser per år, vilka är öppna att söka för studenter vid Medicinska fakultetens alla grundutbildningsprogram.

Sök till Forskaraspiranterna

2023 års ansökningsomgång - mer information kommer

 

Styrgruppen för forskaraspiranterna

Andre Nyberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 39
Karin Hellström Ängerud
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 63
Cecilia Koskinen Holm
Biträdande universitetslektor, ST-tdl käkkirurgi
E-post
E-post
Telefon
090-785 80 83
Sun Nyunt Wai
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 67 04
Daniel Öhlund
Biträdande universitetslektor, specialistutbildad läkare, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-785 17 27
Sofie Degerman
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-785 28 73
Anna Överby Wernstedt
Professor (tjänstledig), professor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-785 09 22
Senast uppdaterad: 2023-10-16