"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ronnie Berntsson

Forskar om hur bakterier för över DNA mellan sig och därmed sprider t.ex. antibiotikaresistens. Använder framförallt biokemi och strukturbiologi för att studera de processerna.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik Roll: IT-ansvarig
Plats

Horisontell genöverföring

Multiresistenta bakterier är idag ett stort och växande problem. Dessa bakterier får sina resistansgener framförallt via konjugativ genöverföring, oftast via ett proteinsystem som kallas Typ 4 Sektretionssystem eller T4SS. Majoriteten av alla multiresistenta bakterier som orsakar sjukhusinfektioner är gram-positiva, men än så länge vet vi väldigt lite om deras T4SS.
 
Målet med vår forskning är att kartlägga den molekylära strukturen och funktionen hos T4SS från gram-positiva bakterier. För att göra detta är våra huvudmetoder olika biokemiska tester kopplat till röntgenkristallografi och elektronmikroskopi. Vår forskning kommer att leda till en djupare förståelse av konjugation och därmed också hur gener som kodar för antibiotikaresistens sprids mellan bakterier.
 
En annan aspekt som gör gram-positiva T4SS intressanta är att de används inte bara för att sprida antibiotikaresistens, men också gener som kodar för olika virulensfaktorer. Resultaten från vår forskning kan då bana väg för att skapa nydanande läkemedel, då de-aktiveringen av T4SS leder till en modifiering av patogenen vilket leder till att immunförsvaret lättare kan ta hand om infektionen.

Nature Communications, Springer Nature 2024, Vol. 15, (1)
Espaillat, Akbar; Alvarez, Laura; Torrens, Gabriel; et al.
Life Science Alliance, Life Science Alliance, LLC 2023, Vol. 6, (4)
Breidenstein, Annika; ter Beek, Josy; Berntsson, Ronnie
Nature Microbiology, Springer Nature 2023, Vol. 8, (8) : 1549-1560
Irazoki, Oihane; ter Beek, Josy; Alvarez, Laura; et al.
Nature Human Behaviour, Nature Publishing Group 2023, Vol. 7 : 164-167
Rahal, Rima-Maria; Fiedler, Susann; Adetula, Adeyemi; et al.
eLIFE, eLife Sciences Publications Ltd 2023, Vol. 12
Sun, Wei-Sheng; Lassinantti, Lena; Järvå, Michael A.; et al.
Structure, Vol. 30, (6) : 876-885.e5
Jäger, Franziska; Lamy, Anaïs; Sun, Wei-Sheng; et al.
Science Advances, American Association for the Advancement of Science (AAAS) 2022, Vol. 8, (44)
Verma, Apoorv; Åberg-Zingmark, Emma; Sparrman, Tobias; et al.
mSphere, American Society for Microbiology (ASM) 2021, Vol. 6, (3)
Lassinantti, Lena; Camacho, Martha I.; Erickson, Rebecca J B; et al.
Molecular Microbiology, John Wiley & Sons 2021, Vol. 116, (2) : 459-469
Segawa, Takaya; Johnson, Christopher M.; Berntsson, Ronnie Per-Arne; et al.
Frontiers in Microbiology, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 11
Järvå, Michael A.; Hirt, Helmut; Dunny, Gary M.; et al.
Biochemistry, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 59, (4) : 491-498
Martínez-Carranza, Markel; Blasco, Pilar; Gustafsson, Robert; et al.
Journal of Molecular Biology, Elsevier 2020, Vol. 432, (20) : 5681-5695
Schmitt, Andreas; Hirt, Helmut; Järvå, Michael A.; et al.
Frontiers in Microbiology, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 10
Rehman, Saima; Li, Yang Grace; Schmitt, Andreas; et al.
Molecular Microbiology, John Wiley & Sons 2018, Vol. 109, (3) : 291-305
Schmitt, Andreas; Jiang, Kai; Camacho, Martha I.; et al.
Journal of Molecular Biology, Academic Press 2018, Vol. 430, (3) : 348-362
Teixeira, Pedro F.; Masuyer, Geoffrey; Pinho, Catarina M.; et al.
FEBS Letters, WILEY 2017, Vol. 591, (22) : 3781-3792
Gustafsson, Robert; Berntsson, Ronnie P.-A.; Martínez-Carranza, Markel; et al.
Journal of the American Chemical Society, Vol. 139, (1) : 218-230
Hamark, Christoffer; Berntsson, Ronnie Per-Arne; Masuyer, Geoffrey; et al.
Nature Communications, Nature Publishing Group 2017, Vol. 8
Tao, Liang; Peng, Lisheng; Berntsson, Ronnie P. -A.; et al.
Nature Communications, Nature Publishing Group 2017, Vol. 8
Zhang, Sicai; Berntsson, Ronnie P. A.; Tepp, William H.; et al.
Journal of Bacteriology, Vol. 198, (11) : 1556-1562
Dunny, Gary; Berntsson, Ronnie Per-Arne
Nucleic Acids Research, Oxford University Press 2016, Vol. 44, (15) : 7219-7227
Frykholm, Karolin; Berntsson, Ronnie Per-Arne; Claesson, Magnus; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Ronnie Berntsson Lab

Jag undervisar framförallt på Biomedicinprogrammet, där jag är kursansvarig för kursen "Grundläggande kemi" som går under första terminen. Jag är har också en del undervisning i proteinkemi för Biomedicinare på andra terminen.