MIMS historia och uppdrag

MIMS grundades 2007 vid Umeå universitet som svar på en nationell utlysning från Vetenskapsrådet om att skapa ett "laboratorium för molekylär medicin" som skulle utformas efter European Laboratory for Molecular Medicine (EMBL) och bli en nod inom ett nordiskt EMBL-partnerskap.

Starten för MIMS var en framgångsrik ansökan från UCMR:s (Umeå Centre for Microbial Research) ursprungliga huvudforskare och Umeå universitet. Det resulterade i ett anslag på 77,5 MSEK över fem år och etableringen av MIMS vid Umeå universitet med ett beslut av rektor Göran Sandberg 2007. Bara några månader senare, i oktober 2007, undertecknades det första avtalet för Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine vid EMBL i Heidelberg av rektorerna för universiteten i Helsingfors, Oslo och Umeå*. De första MIMS-gruppledarna etablerade sina laboratorier under 2009. (Utdrag ur artikeln "10 years of MIMS celebration" skriven av Eva-Maria Diehl, projektkoordinator och kommunikationsansvarig för MIMS och UCMR fram till 2019)

*: Aarhus universitet, som är värd för DANDRITE, den danska noden i det nordiska EMBL-partnerskapet, anslöt sig 2013, vilket resulterade i det andra avtalet.

MIMS gruppledare använder ett brett spektrum av genetiska, biokemiska, beräkningsbaserade och cellbiologiska metoder för att förstå patogenitet, immunitet och antibiotikaresistens. Viktiga upptäckter vid MIMS sträcker sig från Nobelprisbelönad forskning om bakteriella försvarsmekanismer (CRISPR/Cas9) till nya genombrott i förståelsen av den biologi som ligger till grund för antibiotikens effektivitet,faktorer som bidrar till virus pthogenes eller myggornas förmåga att överföra parasiter. Andra exempel inkluderar viktigt arbete om bakteriella stressreaktioner eller om cellväggens biokemi.

MIMS Uppdrag

Utföra excellent forskning inom molekylär infektionsmedicin.

Att rekrytera och främja nästa generations forsningsledare.

Att främja interaktioner mellen svenska forskare och EMBL-nätverket.

"När folk frågar mig vad som lockade mig till Umeå svarar jag att MIMS kunde erbjuda mig det jag letade efter", säger Emmanuelle Charpentier och beskriver MIMS-miljön på följande sätt: "en innovativ modell för en ny forskningsinstitution; forskningsfrihet; en förståelse för riskfyllda projekt och en förståelse för att mer okonventionella forskningsprojekt behöver tid och fokus; respekt för unga studenter och forskare; en vetenskaplig utbildning i världsklass för yngre forskare; en interaktiv och avslappnad miljö där vetenskapliga diskussioner alltid prioriteras; och en trevlig gemenskap av kollegor som alltid är redo att utmana nya vetenskapliga frågor".
(Utdrag ur artikeln "10 years of MIMS celebration" skriven av Eva-Maria Diehl)

 

Senast uppdaterad: 2023-07-26 Sidansvarig: nora.lehotai@umu.se

Nordic EMBL partnerskap för molekylärmedicin

Med support från