Scientific Advisory Board

MIMS Scientific Advisory Board består av internationella experter som ger råd till ledningen och utvärderar MIMS med jämna mellanrum. Den utses av MIMS styrelsen, och dess rapporter görs även tillgängliga för universitetet och styrgruppen för Nordic EMBL Partnership.

Medlemmar av MIMS vetenskaplig styrelse

José R. Penadés 

Ordförande 
Imperial College London 
Faculty of Medicine, Department of Infectious Disease  
Director MRC Centre for Molecular Bacteriology and Infection     
Expertis: Bakteriella infektioner

Carmen Bushrieser 
Styrelsemedlem 
Institut Pasteur 
Genomes and Genetics, Unit Biology 
Head of “Biologie des Bacteries Intracellulaires” 
Expertis: Bakteriella patogener

Christine Clayton 
Styrelsemedlem
Heidelberg University 
Center for Molecular Biology (ZMBH) 
Professor and Research Group Leader 
Expertis: Eukaryota patogener

Zamin Iqbal 
Styrelsemedlem
European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI) 
Research Group Leader 
Expertis: Computational biology 

Geoffrey L. Smith 
Styrelsemedlem
University of Oxford 
Sir William Dunn School of Pathology 
Research Group Leader 
Expertis: Virus

Senast uppdaterad: 2023-06-27 Sidansvarig: nora.lehotai@umu.se

Nordic EMBL partnerskap för molekylärmedicin

Med support från