Styrelsen

MIMS styrelsen ger råd till director i strategiska frågor och fattar viktiga beslut som rör finansiering, utvärderingar och budgetar. Carl-Henrik Heldin har varit ordförande i styrelsen sedan MIMS grundades. Styrelsen sammanträder kvartalsvis.

 

Medlemmar av MIMS styrelsen

Carl-Henrik Heldin 
Ordförande
Uppsala Universitet, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi 

Katrine Riklund 
Vice Ordförande
Umeå Universitet, Prorektor med särskilt ansvar för forskning och forskarutbildning inom medicin, naturvetenskap och teknik

Johan Trygg 
Styrelsemedlem 
Umeå Universitet, Kemiska institutionen

Birgitta Henriques Normark 
Styrelsemedlem
Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Thomas Nyström 
Styrelsemedlem
Göteborgs Universitet, Avdelning för mikrobiologi och immunologi 

Gunilla Westergren-Thorsson
Styrelsemedlem
Lunds Universitet, Lungbiologi

Senast uppdaterad: 2023-06-22 Sidansvarig: Nora Lehotai

Nordic EMBL partnerskap för molekylärmedicin

Med support från