Ledarskap och förvaltning

MIMS Director och Deputy Director styr MIMS och ansvarar för den övergripande utvecklingen och prestandan. De driver också sina egna forskningslaboratorier. De stöds av MIMS förvaltning och gruppledarrepresentanter.


MIMS förvaltning

Dominik Fischer, MIMS, Umeå Universitet

Dominik Fischer

Dominik Fischer

Science Manager vid MIMS

Nora Lehotai, MIMS, Umeå Universitet

Nóra Lehotai

Nóra Lehotai

Projekt- och kommunikationssamordnare vid MIMS och Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine

Sonja Viljamaa, MIMS, Umeå Universitet

Sonja Viljamaa

Sonja Viljamaa

Projektsamordnare vid MIMS


Representanter för MIMS gruppledare

Barbara Sixt, MIMS, Umeå Universitet

Barbara Sixt

Barbara Sixt

Representant för MIMS gruppledare

Iker Valle Aramburu, MIMS, Umeå Universitet

Iker Valle Aramburu

Iker Valle Aramburu

Från och med den 1 september 2024.

Senast uppdaterad: 2023-06-22 Sidansvarig: nora.lehotai@umu.se

Nordic EMBL partnerskap för molekylärmedicin

Med support från