"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-06-27 Uppdaterad: 2024-06-28, 09:23

100 världsledande experter diskuterade framtidens infrastruktur – molnen

NYHET ADS Lab vid Umeå universitet utgör ett nav för experter inom distribuerade system. Årets internationella workshop samlade fler än 100 moln-forskare från 18 länder. – De moderna systemen växer i omfattning och komplexitet. Samtidigt ökar kraven på prestanda, säkerhet, tillgänglighet och tillförlitlighet. Vårt unika samarbete med näringsliv och akademi gör att vi kan ligga i framkant. Självklart känns det hedrande att intresset var så stort, säger Erik Elmroth, professor i datavetenskap.

Streaming, hälso- och sjukvård, finansiella system, gaming, internet-of-things och självkörande fordon. Allt bygger på att molnen som lagrar och hanterar data fungerar. Det handlar om en infrastruktur som är central inom snart sagt alla områden – medicin, näringsliv, transport och offentlig sektor.
– Vi arbetar för att göra tekniken så effektiv och säker som möjligt. Smarta städer, självkörande fordon och den toppmoderna sjukvården ska guidas av automatiska system, vilka kräver en helt ny typ av programvaror som kan köras direkt i molnen, säger Erik Elmroth, professor i datavetenskap, som leder forskargruppen Autonomous Distributed Lab, vid Umeå universitet.

Näringsliv och akademi

Till The 17th Cloud Control Workshop anslöt 109 speciellt inbjudna deltagare från 18 länder – 30 professorer, 26 representanter från näringslivet och ett stort antal lektorer, forskare och doktorander. Fokus för experterna denna gång var att diskutera metoder och system för optimal hantering av resurser och applikationer i, och för molnet.

– Vi ser att utvecklingen snabbt går framåt. Vi behöver både stora datacenters och ”mellanled”, närmare slutanvändaren, för att systemen ska kunna kommunicera med varandra och säkert hantera data i rätt tid, utan att det felar. Det är tillfredsställande att få diskutera både utmaningar och möjligheter, och hitta nya samarbetsmöjligheter, säger Erik Elmroth.

Excellent molnforskning 

Forskargruppen Autonomous Distributed Lab, är sedan några år tillbaka central inom Sveriges största forskningsprogram WASP, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program. Forskarna i Umeå är experter på automatiserad hantering av moln och dess byggstenar – från enskilda servrar till storskaliga molndatacenter.
– Molnen är typiskt uppbyggda som federationer av storskaliga datacenter och kompletteras emellanåt av små resurser, kallade edge- eller kant-resurser, nära användarna eller datakällorna, säger professor Elmroth. Vi arbetar för att säkerställa att processerna fungerar optimalt, så att tjänsterna som kör i molnet är så tillgängliga och tillförlitliga som möjligt med minimal energiförbrukning och miljöpåverkan.

Bredd av expertis

De inbjudna deltagarna kommer från ett spektrum av vetenskapliga discipliner men har ett gemensamt intresse av att förbättra metoder och programsystem.
 – Det handlar om experter från t.ex. datorsystem, reglerteknik, maskininlärning och autonoma system, till energihantering, matematisk statistik och prestandamodellering men också programvaruteknik och systemhantering. Självklart känns det hedrande att intresset var så stort, säger Erik Elmroth.

Ljus framtid

Distribuerade system utgör idag grunden för praktiskt taget alla IT-system.
 – Nu fokuserar vi bland annat på att utveckla nya energieffektiva lösningar och den accelererande tillväxten av Internet of Things, i form av Mobile Edge Cloud, där bearbetning av data görs närmare slutanvändaren och där data hämtas in. En annan viktig aspekt är säkerhet och möjligheten att snabbt identifiera när saker går fel. Här arbetar vi nu framgångsrikt med spårning och diagnos av systemproblem, säger Erik Elmroth.

För mer information 

Vänligen kontakta professor Erik Elmroth via e-post. 

Erik Elmroth
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 86

Erik Elmroth

Erik Elmroth har etablerat Umeå universitets forskning om distribuerade system. Han är ledamot av Executive Committe och fyra andra ledningsgrupper för Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program och en av forskningsledarna inom eSSENCE. Erik Elmroth är även ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Läs mer om professor Elmroth här.