"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-03-21

18-månaders barn i Västerbotten undersöks för allergier

NYHET Den stora hälsoundersökningen bland barn i Västerbotten går mot en milstolpe. De första barnen som följts från graviditet och födelse i projektet Northpop fyller nu ett och ett halvt år. Det är dags för en kontroll som kan bidra till viktig forskning för att förebygga att sjukdomar utvecklas.

Text: Ola Nilsson

– I den här åldern debuterar ofta allergier. Vi ska därför mäta om barnet har antikroppar i blodet mot allergiframkallande ämnen, säger docent Christina West, huvudansvarig för astma- och allergiforskningen i projektet och även medicinskt ansvarig barnläkare i Västerbotten för barn och ungdomar med allergiska sjukdomar.

Svaret i blodprovet bedöms sedan i relation till de allergiska symtom som barnet har. Vissa barn som har allergi-antikroppar i blodet utvecklar ändå ingen allergi, utan kroppens immunsystem tycks istället lära sig att tåla de ämnen som antikropparna har bildats mot.

– Intressant nog verkar den bakteriella sammansättningen i Christina Westmagtarmkanalen ha stor betydelse för om kroppen ska lära sig att tåla mat och ämnen i luften som exempelvis pollen. Den verkar även kunna kopplas till risken att drabbas av moderna livsstilssjukdomar som övervikt och fetma. Målet är att utveckla förebyggande metoder så att barnen inte insjuknar, säger Christina West.

Alla Västerbottens blivande barnfamiljer erbjuds att delta i projektet Northpop, från ultraljudsundersökningen i början på graviditeten fram till dess att barnet fyller sju år. I studien, som startade 2016, undersöks risk- och friskfaktorer både genom provtagning och genom att föräldrarna svarar på frågor om levnadsvanor, miljö och om barnens hälsa. Andra riskfaktorer som studeras är brist på D-vitamin, jod eller folsyra under graviditeten.

Projektet syftar till att ge underlag till medicinsk forskning kring hur man ska kunna förebygga sjukdomar som astma, allergier, fetma och ADHD.

– Det är ett spännande projekt som ger unika forskningsmöjligheter. Vi märker en stor entusiasm hos de deltagande familjerna och även hos vårdpersonal och forskare. Antalet familjer i studien fortsätter att växa. Vårt mål är 10 000 familjer, säger professor Magnus Domellöf, barnläkare och huvudansvarig för projektet.

Projektet Northpop drivs gemensamt av forskare vid Umeå universitet och Västerbottens läns landsting. Deltagandet är frivilligt. Sedan starten 2016 har 1600 familjer gått med i Northpop.

Kontakt

Magnus Domellöf
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 21 28
Christina West
Professor, överläkare
E-post
E-post