"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-10-28 Uppdaterad: 2023-11-17, 11:07

43 miljoner till forskning om samhällsomvandlingen till Umeå universitet

NYHET Riksbankens jubileumsfond har beslutat att tilldela Rikard Eriksson, professor i ekonomisk geografi vid Umeå universitet, drygt 43 miljoner till ett forskningsprojekt om de ekonomiska, sociala och politiska utmaningar och möjligheter som följer med den pågående industriella omvandlingen i norra Sverige. Även två andra projekt vid universitetet får medel i samma utlysning.

Text: Jakob Mjöbring

– Först och främst är det fantastiskt att få möjligheten att bedriva tvärvetenskaplig grundforskning under en längre period med en spännande grupp forskare. Sedan är det ju väldigt ovanligt att få förmånen att forska kring en pågående process som inte bara är oerhört viktig för Umeå universitets närområde, utan också kan bidra med insikter om förutsättningar och hinder för hållbar samhällsomvandling på bred front, säger Rikard Eriksson, professor i ekonomisk geografi, vid Institutionen för geografi vid Umeå universitet.

Forskningsprogrammet befäster tydligt universitetets, och inte minst Cerums- Centrum för regionalvetenskap vid Umeå Universitet - roll för samhällsomvandlingen i norra Sverige genom att långsiktigt samla några av de främsta norrlandsforskarna inom sina respektive områden.

– Syftet med det sjuåriga forskningsprogrammet är att analysera de ekonomiska, sociala och politiska utmaningar och möjligheter som följer med den pågående samhällsomvandlingen i norra Sverige. Målet är att identifiera drivkrafter, hinder och förutsättningar i ett historiskt, samtida och framåtblickande perspektiv genom att binda samman en lång tradition av ”norrlandsforskning” vid Umeå universitet med internationella teman kring hållbar och inkluderande regional utveckling, förklarar Rikard Eriksson.

Två andra projekt fick också medel

Samtidigt delar Riksbankens jubileumsfond ut medel till två andra forskningsprojekt vid Umeå universitet. Det ena tilldelas Norbert Steigenberger, professor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap. Han får drygt tre miljoner till forskningen om hur så kallad signalering - en grundläggande teori om ekonomiska interaktioner - fungerar i en mer digitaliserad värld kännetecknad av ”information overload” och ”cheap fakes”.

I det andra projektet tilldelas Fredrik Norén, som är förste forskarassistent på Humlab – centret för digitala humaniora vid Umeå universitet –  cirka fem miljoner för ett projekt som ska skapa ett bättre ekosystem av länkad öppen data från Sveriges riksdag från år 1867 till i dag.