"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-12-20 Uppdaterad: 2023-10-30, 11:56

4,5 mnkr till forskning om integritet i ett digitalt samhälle

NYHET Humlab har beviljats 4,5 miljoner kronor för ett forskningsprojekt som ska studera de spänningar som uppstår mellan individuell integritet och digitaliseringsprocessen av samhället som drivs av bland annat FN, EU och den svenska regeringen. Projektet finansieras av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.

Text: Sandra Lundström

Dino syftar till att förstå människors motiv till att delta – eller försök att undvika att vara en del – i en datadriven framtid

– Digitalisering ska bland annat leda till nya innovationer och tjänster, klimatförbättringar och mer jämlika samhällen, men tidigare forskning som vår forskargrupp har bedrivit visar att många människor, på både rationella och emotionella grunder, avstår från att dela den data som möjliggör en sådan samhällsutveckling, säger Coppélie Cocq, professor och biträdande föreståndare för Humlab.

Data och den digitala transformationen av samhället förväntas förändra vår tid på liknande sätt som oljan gjorde på 1800-talet. Denna förändring bygger på tillgång till data som är baserad på individers liv och levnadssätt, till exempel hälsodata, ekonomiska transaktioner och sociala medier.

Data is the new oil

För att kunna utveckla nya tjänster och resurser behöver data emellertid delas och bearbetas av olika aktörer inom näringsliv, säkerhet och välfärd. Samtidigt uppvisar människor en oro för sin egen integritet.

Forskningsprojektet Data is the new oil, Dino, syftar till att förstå människors motiv till att delta i, eller försöka undvika att vara en del, en datadriven framtid.

– Det är viktigt att vi förstår dessa frågor för att genomföra en digital transformation som balanserar och tar hänsyn till de möjligheter som finns, kontra faktiska och upplevda intrång i den personliga integriteten, säger Coppélie Cocq.

Forskargruppen består av forskare med olika bakgrunder inom humaniora vilket ger en samlad expertis för att diskutera den identifierade spänningen ur ett etiskt perspektiv.

Om Dino:

Projektperiod: 2023–2026

Projektansvarig:

Coppélie Cocq, Humlab