"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-04-26 Uppdaterad: 2023-10-23, 14:10

Seminarium: Hur kan AI användas för att förhindra sexuella övergrepp mot barn?

NYHET Artificiell intelligens (AI) har potential att spela en avgörande roll för att förhindra sexuella övergrepp mot barn, särskilt på nätet. Den 25 april höll Centrum för Transdisciplinär AI (TAIGA), i samarbete med World Childhood Foundation, ett lunchseminarium för att diskutera ämnet.

Text: Hanna Nordin

Erika Olsson, projektkoordinator för World Childhood Foundations AI-satsning Stella Polaris, betonar vikten av att öka allmänhetens förståelse för AI och bedriva ytterligare forskning för att effektivt utnyttja dess potential för att förebygga sexuella övergrepp mot barn.

– Dagens seminarium markerar början på ett samarbete mellan Stella Polaris och forskarsamhället. Vi hoppas kunna inspirera till mer forskning om hur vi kan använda AI för att förhindra sexuella övergrepp mot barn. Det är genom forskning som vi kan driva frågan framåt och lära oss mer, säger Erika Olsson.

Seminariet ägde rum på MIT-place och arrangerades av TAIGA, ett centrum för transdisciplinär AI vid Umeå universitet. Ett av målen för TAIGA är att etablera fler samarbeten som går över vetenskapliga discipliner och involverar partners från industri, samhälle och näringsliv för att använda AI till nytta och hitta lösningar på komplexa frågor.

Evenemanget samlade forskare från olika discipliner samt representanter från näringslivet för att diskutera AI:s roll för att förebygga sexuella övergrepp mot barn.

– Det har varit mycket intressant att höra om den här pågående forskningen, och jag tycker att dagens diskussioner har varit engagerande eftersom vi har olika discipliner representerade, inklusive psykiatri, beteendevetenskap och datavetenskap, säger Oscar Rantatalo, docent i pedagogik vid Umeå universitet.

John Forsberg, tillförordnad chef för Nationella operativa avdelningen vid Polismyndigheten, betonar behovet av att polisen är en aktiv del av initiativet för att vidareutveckla detta område.

– Vi är djupt involverade i Sveriges förberedelser inför AI-förordningen och vi ser att den kommer att få stor påverkan på Polismyndigheten. Från dagens seminarium tar jag med mig viljan och initiativet att utveckla detta område och insikten om att Polismyndigheten måste vara en aktiv deltagare i detta arbete, säger John Forsberg.