"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-10-21 Uppdaterad: 2022-12-19, 08:59

AI-forskning i centrum

NYHET Eva Mårell-Olsson är samordnare för "TAIGA - Utbildning och AI", ett av TAIGAs fokusområden. Uppdraget som samordnare innefattar bland annat att initiera, planera och genomföra aktiviteter med målet att främja forskning inom AI-området. I slutet av oktober är hon med och arrangerar TAIGAs invigningskonferens.

TAIGA

TAIGA står för Centre for Transdisciplinary Artificial intelligence – for the good for all. Centret samlar forskare som är intresserade av framför allt tillämpningar av AI och dess konsekvenser på samhället inom olika discipliner, dvs AI-forskning som tar hänsyn till etiska, juridiska, tekniska, kulturella och sociala aspekter. De flesta vetenskapliga discipliner ingår liksom internationellt etablerade nätverk och partners inom näringsliv, samhälle och industri.

Hur länge har centret funnits? 

TAIGA bildades hösten 2022 och är en del av Umeå universitetets satsning inom AI-området. TAIGA leds av föreståndare Frank Dignum, professor vid Institutionen för datavetenskap och Wallenberg-ordförande i socialt medveten AI vid Umeå universitet sedan 2019, en av världens främsta forskare inom AI-området.

Vad är din uppgift som samordnare för fokusområdet "Utbildning och AI"?

Uppdraget som samordnare innefattar att initiera, planera och genomföra aktiviteter med målet att främja forskning inom AI-området samt ingå i centrets ledningsgrupp. Inom TAIGA är tanken att vi ska erbjuda workshops, föreläsningar och mötesplatser för att vägleda, utmana och inspirera. Vi kommer att arrangera öppna seminarier där vi presenterar pågående AI-forskning på ett lättillgängligt sätt, och där både nyetablerade och välkända forskare är välkomna att delta. Vår strävan är att vara en synlig ingång både för forskare, allmänhet, näringsliv och media. 

Hur många är ni som ingår i fokusområdet "Utbildning och AI"?

Förutom jag som är samordnare ingår J. Ola Lindberg, Fanny Pettersson, Jörgen From, Peter Bergström, Tomas Holmgren, alla från Pedagogiska institutionen, samt Thomas Mejtoft från Institutionen för tillämpad fysik och elektronik (TFE).

Vad ser du för möjligheter med att vara samordnare?

Det bästa är först och främst att vår institution får vara med och ta del av universitetets satsning på AI-området samt att vi får ingå i det värdefulla nätverket TAIGA. Dessutom känns det viktigt att vi får vara med och påverka utvecklingen av AI inom vårt eget fokusområde och belysa både möjligheter och utmaningar med att använda AI inom utbildning och vilka konsekvenser det kan få. Vi kommer att fokusera främst på det som brukar benämnas K-12 (förskola, grundskola och gymnasium).

Vad ser du för utmaningar med arbetet?

Den största utmaningen för oss själva är nog att lära oss så pass mycket om AI att vår strävan i vårt arbete inom vårt eget fokusområde kan få reell påverkan. AI-området är ofantligt stort! Som jämförelse så kan det nämnas att Datavetenskap har sju professorer inom AI-område. Bara det signalerar att det är ett stort och omfattande område.

Berätta lite om invigningskonferensen ”AI for Good", 26-28 oktober?

Anmälan är nu tyvärr stängd om man vill delta i hela konferensen, men önskar man bara gå på någon enstaka föreläsning eller rundabords-samtal behöver man inte anmäla sig utan kan bara dyka upp. Det är öppet för alla. Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av att lära sig mer om AI, även om man är nybörjare och inte kan så mycket. Konferensens program finns här: https://www.umu.se/ai-for-good-inauguration-conference-of-taiga-centre-for-transdisciplinary-ai-umea-university-26-28-oktober/ai-for-good-invigning-taiga-program/

Kommer du själv att hålla någon presentation under konferensen?

Ja, på torsdagen den 27 oktober kl. 13.00 kommer jag och Thomas Mejtoft, TFE, tillsammans med företaget CGI att hålla en presentation - AI-baserad teknik för att öka skolelevers känsla av att "vara där" i en hybrid inlärningsmiljö. Presentationen sker på engelska.

Torsdag 27 oktober, kl. 13:00


AI-baserad teknik för att öka skolelevers känsla av att "vara där" i en hybrid inlärningsmiljö

En föreläsning med Eva Mårell-Olsson, universitetslektor och docent vid Pedagogiska institutionen samt Thomas Mejtoft, universitetslektor vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

De kommer dels att presentera ett forskningsprojekt som syftar till att undersöka hur AI-baserad teknik kan hjälpa och stödja elever med problematisk skolfrånvaro genom att öka deras känsla av närvaro i undervisningen trots långvarig skolfrånvaro. AI-teknik ger dem en möjlighet att öka sitt deltagande, trots att de inte är fysiskt närvarande i skolan.

De kommer även att presenta fokusområdet "Utbildning och AI", pågående AI-projekt och den riktning som gruppen fortsättningsvis har tänkt att ta, som riktar sig mot elever med problematisk skolnärvaro.