"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-02-02 Uppdaterad: 2023-05-02, 10:16

AI i framtidens betygsättning, ja eller nej?

NYHET Bör och kan AI betygsätta studenter? Det var huvudfrågan som diskuterades under det Hackaton som anordnades vid Umeå universitet, en unik pedagogisk aktivitet där studenter från flera olika discipliner samlades för att diskutera möjligheter såväl som svårigheter. – Det intressanta var att samtliga deltagare hade människan i centrum, säger Loïs Vanhée, projektledare för AutogrAIde och arrangör.

Text: Petra Wester

Jag började dagen med en idé och i slutet av den förändrades mitt perspektiv på AI. Jag lärde mig att alla discipliner har lika mycket rätt eller fel och att vi behöver den här typen av samarbete oftare.

- Teodora Neagu, forskningspraktikant Datavetenskap

Eftersom att AI blir en allt viktigare faktor i samhället, så måste diskussionerna om AI ses ur flera olika synvinklar. Ett tjugotal studenter och praktiker från datavetenskap, pedagogik, filosofi, informatik och juridik gick samman för att diskutera AI och betygsättning på AutogrAIde Hackathon.

Evenemanget väckte många nya perspektiv och olika förslag på hur AI kan användas och vilka svårigheter det kan medföra. Deltagarna arbetade hårt under en hel dag med den svåra uppgiften att ta itu med ett nytt ämne tillsammans med kollegor från andra discipliner och arbeta på kreativa samarbetssätt.

– Att diskutera tekniska lösningar ur flera olika aspekter, med personer från olika discipliner, var både lärorikt och intressant. Det gav perspektiv på såväl juridiska som etiska frågor som var otroligt givande, säger Madeleine Englund, masterstudent i AI.

Så, AI eller inte AI för betygsättning?

Studenterna gav olika förslag på hur AI kan användas för betygsättning. Det kan fungera som ett interaktivt system som ger omedelbar feedback och tidiga ”varningar” till både elever och lärare för ökat stöd. Eller som en digital kompanjon som följer varje elevs utveckling och samtidigt frigör undervisningstid för lärare. Även om svaren varierade, så hade de två saker gemensamt: AI är definitivt ett intressant verktyg för betygsättning och samtliga studenter satte människan i centrum.

– Den mänskliga aspekten glöms lätt bort när experter betraktar frågan med sina ”disciplinära glasögon”. Det är därför ett fakultetsövergripande samarbete som AutogrAIde är så värdefullt, säger Loïs Vanhée.

Nästa steg

Nu ska projektgruppen sprida studenternas förslag i vetenskapliga forum och inom Umeå universitets akademiska kretsar. 

– Vi vill lyfta studenternas röster om vad de ser som viktigt när man automatiserar betygsättning. De uttryckte oro och tvivel, men också förhoppningar och intresse. Det här är viktigt för oss lärare i vårt framtida arbete, säger Loïs Vanhée.

Hackathonets unika samarbetsmetodik kommer att ligga som en grund för Umeå universitets nya strategi i ett mer tvärvetenskapligt arbetssätt. 

– Resultatet har gett oss en riktigt bra grund att arbeta på. Vår tid präglas av snabba förändringar och detta är färdigheter som studenterna behöver för sitt livslånga lärande, avslutar Loïs Vanhée.

För mer information: Läs mer om projektet AutogrAIde, eller kontakta Loïs Vanhée, projektledare.

Projektledare AutogrAIde

Loïs Vanhée
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 83