"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Istock:sdecoret, sdecoret

AutogrAIde – AI för automatiserad betygssättning

Post-doc projekt AutoGrAIde är ett universitetsövergripande och tvärvetenskapligt Hackaton den 19:e januari 2022. Målet är att se om och hur man kan använda AI för att utveckla automatiserad betygssättning.

AutoGrAIde Hackathon är en dag där studenter från olika discipliner möts för att se om och hur man kan automatisera betygssättningen. Det blir ett engagerat och tvärvetenskapligt spännande samarbete där studenterna får möjlighet att se lösningarna i realtid. AutoGrAIde brygger boar över sex discipliner – datavetenskap, design, pedagogik, informatik, filosofi och juridik. Om du är intresserad av att delta eller komma i kontakt med vårt nätverk? Kontakta oss!

Projektansvarig

Loïs Vanhée
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 83

Projektöversikt

Projektbeskrivning

Eftersom AI håller på att bli en viktig samhällsfaktor måste diskussionerna om AI belysas ur flera olika synvinklar. AutogrAIde har som mål att skapa universitetsövergripande broar mellan sex discipliner: datavetenskap, design, pedagogik, informatik, filosofi och juridik.

Detta projekt finansieras av Rådet för artificiell intelligens och autonoma system, RAI, vid Umeå universitet.

Senast uppdaterad: 2023-09-04