"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-01-18 Uppdaterad: 2024-06-05, 13:19

AI Policy Lab startar vid Umeå universitet

NYHET Artificiell intelligens innebär både möjligheter och utmaningar för samhället. Flera policyer och regelverk, såsom EU:s AI Act, håller på att utvecklas för att hantera dessa effekter. – Som ett nytt initiativ vid Umeå universitet kommer AI Policy Lab att undersöka hur styrnings- och policystrukturer kan hantera de mänskliga och samhälleliga effekterna av AI, säger professor Virginia Dignum, som leder nya AI Policy Lab.

Virginia Dignum är en av världens ledande experter inom ansvarsfull AI och har varit medlem i EU:s, UNESCO:s och World Economic Forums expertpaneler för AI. Sedan i slutet av förra året är hon också en av medlemmarna i FN:s nya AI-råd. Professor Virginia Dignum understryker att forskning om hur AI styrs är nödvändig för att förutse och hantera effektera av AI i samhället. 

– AI påverkar oss alla och används för att stödja viktiga beslut. Det gäller alltifrån diagnostik till kredit- och bidragsansökningar men också sociala medier och transportinfrastruktur. Forskningen vid AI Policy Lab kommer att vara inriktad på det ömsesidiga förhållandet mellan AI-policyer och samhälleliga förändringar, och se till att politiken informeras om, och kan reagera på samhällets föränderliga behov och värderingar, säger professor Dignum. 

Framtid med ansvarsfulla AI-lösningar 

Centret är delvis finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Labbet kommer att utgöra ett nav för forskare från olika discipliner och underlätta forskningssamarbeten och skapa ett förtroendeskapande nätverk. 

– Här kommer det att finnas möjlighet för forskare från olika fakulteteter vid Umeå universitet att söka korttidsstipendier och permanent anställning för att integrera etiska, juridiska och sociala överväganden i alla faser av AI-utvecklingen. Artificiell intelligens och dess möjligheter bör användas på ett ansvarsfullt sätt och vara till nytta för människor och samhälle, säger professor Virginia Dignum.

Öka medvetenheten

AI Policy Lab kommer att tillhandahålla expertis om regelverk och efterlevnad för att stödja implementeringen av verkningsfulla AI-policyer. 

– Vi vill främja dialogen kring etiskt hållbar AI genom workshops, seminarier och utbildningsprogram för att öka medvetenheten bland beslutsfattare, forskare och allmänheten", säger Virginia Dignum.

Forskningsledare

För mer information, vänligen besök AI Policy Labs hemsida.