"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-06-02 Uppdaterad: 2023-09-26, 14:01

Arkitektstudenters examensutställning tar steget ut på nätet

NYHET Vanligtvis slutar läsåret på Arkitekthögskolan med en examensutställning i skolbyggnaden på Umeå universitets konstnärliga campus. Sedan mitten av mars i år har emellertid all undervisning bedrivits på distans, och därmed tar nu även examensutställningen steget till det virtuella. Mellan 4 juni och 5 juli kommer utställningen kontinuerligt att växa fram som ett flöde på den sociala medieplattformen Instagram.

Text: Erik Persson

Utställningen kommer i turordning att presentera utbildningsprogrammen, årskurserna och tillhörande designstudios – en typ av ämnesinriktningar inom årskurserna – genom bildmaterial och studentarbeten från det gångna läsåret.

– Arkitekthögskolan har kommunicerat via sociala medier regelbundet sedan skolan öppnade för drygt tio år sedan. Den stora skillnaden under utställningsperioden 2020 är att utbildningen visas upp mer samlat så att betraktaren enkelt kan få en känsla för hur utbildningsplaner, designstudios och studentarbeten hänger samman, säger Emelie El-Habta, institutionsadministratör och kurator för utställningen.   

Det femåriga arkitektprogrammet ger studenterna möjlighet att välja mellan tre olika designstudios i årskurs 2 och 3, samt mellan två alternativ i årskurs 4 och 5. Undervisningen följer samma kursplaner, och kompletteras av gemensamma kurser i exempelvis teori, historia, teknologi och samhällsplanering, men varje studio har en ämnesinriktning som studentprojekten relaterar till. Studiosystemet erbjuder en slags flexibilitet, där utbildningen snabbt kan relatera utbildningens innehåll till frågor med stor relevans för studentgruppen, arkitektkåren och samhället i stort.

– Vår studiostruktur gör det möjligt för oss att relatera till såväl globala som regionala förhållanden berättar Amalia Katopodis, programansvarig för arkitektprogrammet. Den möjliggör för våra studenter att engagera sig med verkliga aktörer samt att adressera relevanta pågående händelser inom arkitekturfältet med fokus på sociala, miljömässiga och teknologiska utmaningar under utbildningens gång.

– Ett exempel på detta från det gångna läsåret syns i hur två av våra studios i årskurs 2 och 3 har valt att arbeta med aktuella frågor i ett större regionalt sammanhang. Den ena har arbetat med Kiruna och den pågående omlokaliseringen av stadskärnan i kölvattnet av gruvdriftens expansion och den andra på Holmön utanför Umeå i samarbete med lokala aktörer som jobbar med att utveckla ön, säger Amalia Katopodis.

På Arkitekthögskolan finns förhoppningar att positiva lärdomar kan göras under de omständigheter som plötsligt förändrade vardagen under den gångna terminen.

– Den fysiska utställningen på skolan har en viktig funktion, inte minst som avrundning av läsåret och för att studenter ska få chansen att se varandras arbeten. Samtidigt ser vi en möjlighet att i det virtuella bättre nå branschaktörer i regionen samt potentiella sökande. Vi tror att vi för dem kan ge en tydligare bild av våra aktiviteter och de frågor vi jobbar med. Det är också därför vi selektivt valt Instagram som kanal. Vi tror att vi på så sätt flyttar ut utställningen i människors vardag, i stället för att de aktivt besöker oss. Det ska bli intressant att se hur det funkar, avslutar Emelie-El Habta.

För journalister:
Journalister kan boka tid för intervjuer med utställningens kuratorer samt lärare på Arkitekthögskolans utbildningar. Det är även möjligt att höra av sig för ytterligare tips om enskilda examensarbeten, samt för att få tillgång till ett exemplar av den tryckta årsboken UMA Works 2020 som kommer att släppas i samband med öppnandet av den digitala utställningen.

Läs mer om Arkitektprogrammet och Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad

Följ examensutställningen på Instagram

Kontakt för mer information eller boka intervjuer:

Emelie El-Habta, administratör, Arkitekthögskolan, Umeå universitet
Telefon: 090-786 99 30
E-post: emelie.el-habta@umu.se