"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-11-11 Uppdaterad: 2022-11-15, 08:24

CBRNE-dagar med fokus på R och N

NYHET Varje år arrangeras CBRNE-dagarna och årets dagar arrangerades i Umeå. – Vi har sett ett högt tryck på att få delta och ett genomgående stort engagemang. Det har varit både bra spridning och hög kvalité på föredragen som väl speglade den förändrade hotbilden, säger Åsa Scott är avdelningschef, på avdelningen för CBRN-skydd och säkerhet på FOI i Umeå tillika ordförande för Europeiska CBRNE-centrets styrgrupp.

Text: Åsa Burlin

CBRNE-dagarna är ett årligt arrangemang som anordnas av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Totalförsvarets skyddscentrum, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). De tre myndigheterna FOI, Totalförsvarets skyddscentrum och MSB turas om att stå för värdskapet till CBRNE-dagarna som är en chans för nationella aktörer inom området att träffas och diskutera aktuell och relevant utveckling inom CBRNE. I år var fokus på bokstäverna R och N, alltså radiologiska och nukleära ämnen, och FOI i Umeå stod som värdar. Från Umeå universitet deltog naturligtvis Europeiska CBRNE-centret, där FOI även är en medlemsorganisation.

Dåligt omvärldsläge

Under dagarna hölls föreläsningar som bland annat berörde kriget i Ukraina, eventuella konsekvenser för Sverige vid ett kärnkraftshaveri, strålsäkerhet, livsmedelsproduktion och Sveriges ansökan till Nato. Något som utmärker årets arrangemang jämför med tidigare år är naturligtvis det drastiskt förändrade omvärldsläget.

– Inget annat år har vi haft ett så dåligt omvärldsläge under CBRNE-dagarna, med krig Europa och den retorik rörande CBRN som kommit, och kommer, från rysk sida. Det gör att det vi oftast bara pratar teoretisk om kommer väldigt nära verkligheten. Det är en stor skillnad. Det är mer på allvar nu säger Åsa Scott.

Europeiska CBRNE-centrets föreståndare Per-Erik Johansson håller med:

– Med tanke på den aktuella situationen känns det mer angeläget än någonsin att diskutera vår beredskap i olika sammanhang och utifrån olika scenarier som tyvärr känns mycket mer reella än tidigare år. Personligen uppskattade jag presentationen av Sveriges ansökan till NATO och hur det kommer att påverka totalförsvarets arbete med CBRNE säkerhet.

Ett viktigt forum för samverkan med andra ord. Och både Scott och Johansson understryker att dessa dagar är av stor vikt för landets samlade CBRN-kompetens.