"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-11-30 Uppdaterad: 2023-05-16, 11:13

Daniel Lindmark får Várdduos vetenskapliga pris 2022

NYHET Professor Daniel Lindmark, Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet, tilldelas Várdduos vetenskapliga pris 2022. Priset delas årligen ut till någon som bidragit med betydande insatser inom forskning med samisk tematik.

Text: Karin Johansson

Várdduo – Centrum för samisk forskning delar årligen ut ett vetenskapligt pris med syftet att öka intresset för samisk forskning och främja kunskapsspridning. Priset går till en person som har gjort betydande insatser för eller inom forskning med samisk tematik. Priset för 2022 går till professor Daniel Lindmark vid Umeå universitet.

Ur motiveringen:

Professor Daniel Lindmarks insatser inom samisk forskning är framstående, omfattande och betydelsefulla, inte minst inom det internationella forskningsfältet kring försoningsprocesser.

Lindmark har också gjort stora insatser inom områden som rör kyrkohistoria och teologi, utbildningsvetenskap och forskningsfältet historiebruk, ofta med en samisk tematik.

I över tre decennier har Daniel Lindmark varit en av de främsta utforskarna av den samiska historien och har på så sätt gjort stora avtryck i både forskning och folkbildning.

Han har genom åren byggt upp en forskningsmiljö som fostrat många studenter och doktorander. Lindmark har också varit engagerad i ett flertal internationella forskningssamarbeten.
 
Daniel Lindmark är en synnerligen produktiv forskare. I samarbete med Svenska kyrkan har Lindmark arbetat med Vitboksprojektet och kyrkans behandling av den samiska befolkningen.

Vitboksprojektet utgjorde en del av försoningsprocessen och tillmäts en avgörande betydelse för det fortsatta försoningsarbetet i Sverige. Lindmark har även publicerat kring den fortsatt aktuella frågan om repatriering av samiska kvarlevor.

En i raden av kvalificerade pristagare

Daniel Lindmark berättar att han blev överraskad men väldigt glad när han fick veta att han tilldelats priset.

– Först blev jag väldigt överraskad. Det hade aldrig föresvävat mig att jag skulle komma i fråga för Várdduos vetenskapliga pris. Förvåningen hade nog att göra med att jag i min forskning sysslat med flera olika områden och inte uteslutande ägnat mig åt samisk forskning, vilket de flesta tidigare pristagare gjort.

– När förvåningen hade lagt sig, kände jag mig både glad och stolt. Det är oerhört hedrande att få finnas med i den långa raden av kvalificerade pristagare.

Forskningen relevant utanför akademin

Daniel säger att priset uppmuntrar honom till vidare forskning med samisk tematik, men att han också ser priset som ett uppmärksammande av hans arbete med att sprida sin forskning utanför akademin.

– Det är förstås fantastiskt roligt att min forskning får uppmärksamhet och uppskattning. Priset innebär att jag gärna vill fortsätta att forska om samiska förhållanden.

– Men jag ser också priset som en utmärkelse för mitt arbete med att göra forskningen relevant och användbar utanför akademin. Jag tänker framför allt på vitboksprojektet om Svenska kyrkan och samerna, som är det mest meningsfulla jag har ägnat mig åt som forskare.

Brett forskningsfält

Daniel Lindmark är professor i kyrkohistoria och i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Han disputerade i historia vid Umeå universitet 1995 och 2022 promoverades han till teologie hedersdoktor vid Åbo Akademin, Finland.

Daniels forskning rör ämnen som folkundervisning, folkläsning, koloniala kulturmöten, religiöst historiebruk, historisk rättvisa och folkliga väckelserörelser. 2012 utsågs Daniel att leda Svenska kyrkans dokumentationsprojekt ”Svenska kyrkan och samerna – ett vitboksprojekt”.

Under senare tid har han lagt ner ett stort arbete när det gäller forskning kring försoningsprocesser. På frågan om vad som är aktuellt just nu i hans forskning svarar Daniel:

– Jag försöker slutföra ett par forsknings- och publiceringsprojekt. Annars följer jag med intresse den pågående försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna. Det är mycket som händer där, och kanske kommer jag så småningom att skriva något om det.

Daniel Lindmark kommer att motta Várdduos vetenskapliga pris under vårhögtiden 2023.