"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-05-19

De vill förbättra ambulansvården med AI och simuleringar

NYHET Kan statistisk modellering, storskalig simulering och innovativ visualisering ge en rättvisare ambulansvård? Det är teamet bakom avknoppningsbolaget SimMimic helt övertygade om.

Text: Hanna Kangassalo och Karin Borge Renberg

Via Innovationskontorets verifieringsprocess har forskarna bakom SimMimic arbetat för att ringa in hur deras forskning kan nyttiggöras och därmed omvandla data till bra beslutsunderlag för vården.

Om du tror att ambulanssjukvården är jämlik över hela Sverige, får du tänka om. Skillnaderna i utkörningstid varierar kraftigt över landet, och är också mätbara inom enskilda regioner och kommuner.

Det vi vill göra är att omvandla data till bra beslutsunderlag i utvecklingen av vården

–Det finns enorma mängder data på allt som sker i ambulanssjukvården, men den används inte. Det vi vill göra är att omvandla data till bra beslutsunderlag i utvecklingen av vården, säger forskaren Patrik Rydén.

Patrik, universitetslektor och biträdande prefekt vid Institutionen för matematik och matematisk statistik, sitter fortfarande i sitt arbetsrum på Umeå universitet, med en whiteboard svärtad av statistiska beräkningar i höjd- och sidled. Datavetaren Anton Vernersson byter blöjor på sin dotter med kameran avstängd, medan Hugo Englund, snart färdig civilingenjör i datavetenskap, ringer in från sin nya lägenhet i Stockholm där han just tagit paus från examensarbetet för Klarna. Han brinner för tekniska utmaningar. Än så länge jobbar han med SimMimic på fritiden, med hopp om att så småningom delvis kunna försörja sig på det han beskriver som ”ett sjukt kul problem”.

Nödvändigt steg

Bolagsbyggandet är nytt för dem alla tre, men att låta arbetet med ambulanserna förbli ett forskningsprojekt, var inget alternativ:

–För mig var det ett nödvändigt steg för att få forskningen att användas i verkligheten.

–För mig var det ett nödvändigt steg för att få forskningen att användas i verkligheten. Vi kan ta det en bit på vägen inom akademin, men inte hela vägen. Ska det dessutom bli ett bra verktyg så behövs det också en affärsmässig sida. Det måste kunna stå på egna ben, säger Patrik Rydén.

SimMimics första produkt är visualiseringsverktyget Vega som håller på att pilottestas av de fyra nordligaste regionerna. Genom att på ett tydligt sätt visa upp hur ambulansvården fungerar, ska verksamhetsledare och politiker kunna ta bättre beslut.

–I samarbetet med regionerna märker vi av en frustration över att man tvingas gissa sig fram till olika beslut. I många fall är det fel saker som får avgöra. En korrekt bild av hur det faktiskt ser ut blir extra viktig i valtider. Eller när vi närmar oss sommaren, då man har mindre personal och kan tvingas stänga ner en ambulans. Vilken ska vi då ta bort, var gör det minst skada?

Digitala tvillingar

Med hjälp av statistisk modellering skapar teamet digitala tvillingar av verklighetens ambulansverksamhet, för att på ett säkert sätt kunna testa utfallet av tänkbara förändringar. Med hjälp av AI hoppas teamet inom ett par år även kunna hitta de optimala lösningarna. Inom några år ser de fram emot att utvidga sin verksamhet till andra nordiska länder och även testa verktygen på andra verksamheter, så som räddningstjänst, polis, taxi och logistikbranschen.

Kjell Öberg vid Innovationskontoret har under det senaste året gett SimMimic affärsstöd i verifieringsarbetet. Ett arbete som i stort handlar om att utveckla projektet genom att verifiera olika affärskritiska aspekter inför kommande bolagsutveckling – till exempel affärsmodell, avtal, strategier, samt att bygga vidare på sitt team. Det arbetet har nu lett till att SimMimic antagits till Uminova Innovations inkubator och går in i nästa fas av idéresan.

Har du en idé som kan göra skillnad?

Hör av dig till Innovationskontoret. Vi hjälper forskare, studenter och anställda vid Umeå universitet att förädla och förverkliga sina idéer.

Enklaste sättet är att kontakta oss på info@umuholding.se för att boka ett första idémöte där vi pratar om din idé och om vilka möjligheter som finns. Du kan självklart kontakta någon av oss på Innovationskontoret direkt.