"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-11-07 Uppdaterad: 2022-11-10, 09:42

En professor med miljön i fokus

NYHET Professor Sverker Sörlins arkiv finns nu i bibliotekets samlingar och omfattar framför allt material från tiden 1980 – 2000.

Arkivet innehåller excerpter och underlag till doktorsavhandlingen, manuskript och utkast till artiklar, föredrag m.m. samt handlingar och korrespondens rörande verksamheten i olika kommittéer och styrelser och från symposier och konferenser.

Sverker Sörlin disputerade 1988 vid Umeå universitet med avhandlingen Framtidslandet: Debatten om Norrland och naturresurserna under det industriella genombrottet. Under sin aktiva tid vid Umeå universitet har Sörlin deltagit i ett flertal projekt, arrangerat symposier, seminarier och konferenser samt undervisat och handlett doktorander. Han har också författat artiklar och bokkapitel i både akademiska och populärvetenskapliga sammanhang samt agerat som redaktör. Ämnesområden som intresserat Sverker Sörlin har t.ex. varit skogshistoria, u-landsforskning, humanekologi, miljöfrågor, vetenskapens internationalisering, friluftsliv, polarforskning, Europa och regionalism.

Sverker Sörlins arkiv