"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-04-21

Enkät om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier

NYHET I början av maj skickas en stor enkätundersökning ut till slumpvist utvalda studenter och medarbetare vid svenska lärosäten, däribland Umeå universitet. Undersökningen, som är den första i sitt slag i Sverige, ska kartlägga förekomst och konsekvenser av genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier inom akademin.

Text: Camilla Bergvall

Umeå universitet har länge tagit kraftfullt avstånd från beteenden som leder till andras upplevelse av utsatthet, något som är tydligt i universitetets värdegrund. Det råder självklart nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. För att utveckla forskningsbaserad kunskap om dessa frågor, medverkar Umeå universitet i ett nationellt forsknings- och samverkansprogram om sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin.

Enkät till studenter i Sverige

Ett första steg är att kartlägga förekomsten av sexuella trakasserier inom akademin i hela landet. I början av maj skickas därför en enkätstudie ut till 125 000 slumpvist utvalda studenter, doktorander och medarbetare vid svenska lärosäten. Enkäten skickas ut under vecka 18 av Statistikmyndigheten SCB, och svaren omfattas av sekretess. Resultatet från undersökningen kommer att publiceras 2022.  

Det är första gången en liknande undersökning genomförs i Sverige, och jag hoppas att så många som möjligt kan och vill delta


– Det är första gången en liknande undersökning genomförs i Sverige, och jag hoppas att så många som möjligt kan och vill delta. Resultaten av den nationella studien ska kunna användas för att vidareutveckla förebyggande och stödjande åtgärder på landets alla högskolor och universitet, säger Heidi Hansson, vicerektor med ansvar för utbildning och likavillkors-frågor.

Det nationella programmet om sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet inom akademin, där Umeå universitet ingår, samordnas av Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan, Malmö universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet.

Heidi Hansson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 49