"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-11-22 Uppdaterad: 2023-12-07, 15:23

ERC Starting Grant till två forskningsprojekt i Umeå

NYHET Två Umeåforskare, André Nyberg och André Mateus, får det eftertraktade EU-startbidraget ERC Starting Grant för vetenskaplig excellens. De får därmed finansieringen av sin forskning säkrad i fem år framåt.

Text: Sara-Lena Brännström

André Nyberg är fysioterapeut vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering. Han får finansiering av projektet Innovative treatments for extrapulmonary benefits in COPD som handlar om att studera behandlingseffekten av fysisk träning för personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL.

– En nyckel för projektets genomförande är den infrastruktur som finns vid Umeå universitet och samarbetet med andra forskare såväl inom fakulteten som internationellt. Det ger oss en unik möjlighet att gräva djupare än man tidigare gjort beträffande förklarande mekanismer av träning utförd på olika intensiteter samt en möjlighet att undersöka närmare till vilken grad som sjukdomen KOL påverkar behandlingseffekter över tid och specifikt rollen av inflammation, säger André Nyberg. 

André Nyberg har tidigare bland annat fått Prins Daniels medel för lovande unga forskare från Hjärtlungfonden. 

"Mycket glädjande"

André Mateus, forskare vid Kemiska institutionen, får finansiering av projektet Proteome-wide functional interrogation and modulation of gut microbiome species. Han ska tillsammans med sin forskargrupp studera på vilka sätt olika läkemedel påverkar bakteriearter i tarmen. 

– Om projektet lyckas kan vi börja ge förslag på hur läkemedel kan användas för att förändra sammansättningen av vårt tarmmikrobiom på ett effektivt sätt. I framtiden skulle jag vilja gå närmare in på behandling av sjukdomar, säger han. 

Med Starting Grant belönar Europeiska forskningsrådet ERC unga forskare för innovativ forskning och främjar deras vetenskapliga oberoende. 

– Det är mycket glädjande att forskningsledare vid universitetet lyckas erhålla ett prestigefyllt startbidrag från ERC. Det är ett kvitto på att Umeå universitet kan rekrytera unga toppforskare genom att erbjuda goda förutsättningar banbrytande forskning, säger Mikael Elofsson, dekan vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

Läs mer om ERC Starting Grant

För mer information kontakta gärna: